Hyppää sisältöön

 

Ympäristönsuojelusihteerin maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupapäätös/Kansallinen endurokilpailu RAMIRENT U20 SM-ENDURO Orimattilan Mallusjoki-Huhdanoja-Sammalisto alueella 10.2.2018
Ympäristönsuojelusihteeri on 8.2.2018 myöntänyt ME-Racing ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan koskien kansallista endurokilpailua RAMIRENT U20 SM-ENDURO Orimattilan Mallusjoki-Huhdanoja-Sammalisto alueella 10.2.2018.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14) päivän kuluessa asian tiedoksi saatuaan.

Oikaisuvaatimus tehdään osoitteeseen: Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 ORIMATTILA. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava.
Lupapäätös on nähtävänä virka-aikana Orimattilan kaupungin ympäristötoimistossa: Orimattilan kaupungintalo, Erkontie 9, Orimattila.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040 5216733.