Hyppää sisältöön

Ympäristövaliokunta 7.2.2018.
Päätöksen antopäivä on 14.2.2018.

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava päätös;

§ 25 Pärhä Oy
maisemointisuunnitelman sekä päivitettyjen ottamissuunnitelmien hyväksyminen, koskien 30.11.2017 annettua yhdistettyä maa-aines- ja ympäristölupaa

Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 19.3.2018

Päätös on nähtävillä ajalla 14.2. – 19.3.2018 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat).

Julkipantu ajalle 13.2. – 19.3.2018

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733,