Hyppää sisältöön

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.3.2018.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
TMV Service Oy
Hallitie 4
84100 Ylivieska

PÄÄTÖS
Päätös koskee kytkinlaitoksen rakentamisessa tehtävää paalutusta osoitteessa Rautamäentie 54, Pennala. Rakentamispaikka on merkitty karttaan rastilla. Melua aiheuttavaa toimintaa tehdään ajalla 4.6.–19.6.2018 ma–pe klo 7–18. Toiminnanharjoittaja tiedottaa lähimpiä hairiintyviä kohteita talokohtaisesti.

kartta Rautamäentie

Päätös on nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa sekä kaupungin internetsivuilla julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
9.3.–11.4.2018

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Heli Kanto, p. 044 781 3731

Orimattilassa 9.3.2018

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta

pdf Melupäätös (781 KB)