Hyppää sisältöön
Perusparannusavustus yksityisteille vuonna 2018

Avustusta myönnetään anomusten perusteella erilaisiin teiden peruskorjauksiin kuten esim. siltojen rakentamiseen, mutkien oikaisemiseen, heikkokuntoisten kohtien peruskorjaamiseen ym. vastaavaan.
Perusparannusavustushakemus on täytettävä lomakkeelle nro 1 ja se on palautettava viimeistään 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemukset voi toimittaa Orimattilan kaupungintalolle tai lähettää postitse osoitteella: Orimattilan kaupunki / yhdyskuntatekniikka, Erkontie 9, 16300 ORIMATTILA.

Hakemuksen liitteet:
- karttaliite ko. perusparannuskohteesta,
- parannustyön kustannusarvio,
- selostus parannushankkeesta,
- perusparannettava kohta/kohdat tulee merkitä maastoon 15.5.2018 mennessä selkeästi aurausviitoin tai muulla selkeällä tavalla.

 
Kunnossapitoavustus yksityisteille vuonna 2018

Avustusten saamisen edellytyksenä on, että tämän tiedotteen mukana lähetetty lomake nro 2 on palautettu huolellisesti täytettynä viimeistään 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.
Ohjeistus lomakkeen nro 2 täyttämiseen löytyy liitteeltä 1.

Hakemusten liitteeksi on toimitettava tiekunnan viimeisimmän vuosikokouksen pöytäkirja ja tilintarkastuskertomus/selostus.

Lomakkeet löytyvät kaupungin internetsivuilta https://www.orimattila.fi/palvelut/kadut-ja-liikenne/yksityistiet-ja-avustukset


Valtionavustukset


Ohjeistusta valtionavustusten hakemiseen internetissä osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset