Hyppää sisältöön

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa:

HAKIJA
Janne ja Erja Mettinen
Kirkkoäyrääntie 177
16200 ARTJÄRVI

TOIMINNAN SIJAINTI
Kirkkoäyrääntie 177, Artjärvi (560-428-1-218)
Eerolantie 65, Artjärvi (560-428-1-503)

kartta Mettinen

TIIVISTELMÄ HAKEMUKSESTA
Hietalan tilalla (560-428-1-218) on tällä hetkellä tilat juottamossa 42 vasikalle ja kylmäpihatossa 48 sonnille. Nykyinen juottamona toimiva eläinsuoja toimii kuivikelanta-menetelmällä, jossa kuivikelanta ja virtsa imeytetään kuivikkeeseen. Eläinsuojan yhteydessä olevan kuivalantalan hyötytilavuus on 100 m3.

Loppukasvattamona toimii kuivikepohjainen kylmäpihatto, jonka lanta varastoidaan erillisessä 400 m3 lantalassa.

Nykyisten eläinsuojarakennusten yhteydessä sijaitsevat myös tilan asuinrakennus talousrakennuksineen, konehalli, öljysäiliöt sekä viljavarasto.

Ympäristölupaa haetaan toiminnan laajentamiseen siten, että lihaa tuotettaisiin noin 105 000 kg vuodessa. Laajennus toteutetaan rakentamalla tilan toisen tilakeskuksen Eerolan (560-428-1-503) yhteyteen uusi pihattonavetta, johon tulevat eläinpaikat 288 sonnille.

Pihattonavetta toimii pääasiassa lietelantamenetelmällä, jota varten rakennetaan uusi betoninen 3 500 m3:n lieteallas. Allas täytetään altapäin, jolloin pintaan muodostuu hajuhaittoja pienentävä kuori. Pihattonavetassa on painovoimainen ilmanvaihto, jossa raitis ilma tulee verhoseinistä ja poistoilma johdetaan ulos kattohormien kautta.

Nykyinen juottamo jää käyttöön vasikoiden kasvatustilana ja nykyinen kylmäpihatto tulee toimimaan välikasvattamona. Näiden yhteydessä olevat lantalat jäävät käyttöön myös laajennuksen jälkeen.

Uuden eläinsuojarakennuksen valmistumisen jälkeen tilalla on paikat 48 vasikalle 0–2kk, 72 vasikalle 2–6 kk ja 288 sonnille 6–24 kk.

Esikuivattu säiliörehu korjataan pyöräpaalaamalla.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Orimattilan kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Erkontie 9 ajalla 29.3.–27.4.2018

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 27.4.2018 mennessä osoitteella

Orimattilan kaupunki
Ympäristövaliokunta
PL 46
16301 ORIMATTILA

tai sähköisesti

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh. 044 781 3731, .