Hyppää sisältöön

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.5.2018.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Orimattilan Moottorikerho ry
Mallusjoentie 194
16450 Mallusjoki

PÄÄTÖS
Päätös koskee Pakaan ja Viljamaan alueilla 26.5. klo 10–18 ajettavaa enduromoottoripyöräkilpailua. Kilpailukeskus sijaitsee Jymylinnan parkkialueella.
Toiminnanharjoittaja tiedottaa kilpailusta lähialueella talokohtaisesti.

Päätös on nähtävillä Orimattilan kaupungin asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla julkipanoajan.

JULKIPANOAIKA
14.5.–15.6.2018

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika on sama kuin julkipanoaika.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Heli Kanto, p. 044 781 3731

pdf Melupäätös (147 KB)