Hyppää sisältöön

Ympäristövaliokunta on 6.6.2018 § 54 käsitellyt ympäristöluvan eläinsuojantoiminnan laajentamiselle Ratulan kylässä.

Päätöksen antopäivä on 14.6.2018 ja julkipanopäivä on 13.6.2018.
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.7.2018

Päätös on nähtävillä ajalla 14.6. – 16.7.2018 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.