Hyppää sisältöön

Päätöksien antopäivä on 5.7.2018 ja julkipanopäivä on 4.7.2018.
Päätöksien viimeinen muutoksenhakupäivä on 6.8.2018

§ 63 ympäristöluvan rauettaminen, Meronen Ari ja Juha, Virenoja
§ 64 ympäristöluvan myöntäminen Lujabetoni Oy:lle, Pennala
§ 65 yhdistetyn maa-aines ja ympäristöluvan myöntäminen Pärhä Oy:lle, Heinämaa

Lujabetoni Oy:n ja Pärhä Oy:n päätökset sisältävät ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätökset ovat nähtävillä ajalla 5.7. – 6.8.2018 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.