Hyppää sisältöön

Antti Nikunen hakee tilalla Ahola, 7:373, Viljamaan kylässä maisematyölupaa metsänhakkuuseen. Alue sijaitsee Ämmänäyrään alueella ja yksi palsta Käkelän alueella. Hakkuu käsittää ylispuiden poistoa ja siemenpuuhakkuuta 3.2 hehtaarin alueelta.

Lupahakemus on nähtävillä teknisen toimialan rakennustarkastustoimistossa, Erkontie 9. Mahdolliset huomautukset maisematyölupahakemuksesta on jätettävä 27.8.2018 mennessä.
Lisätietoa rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen, puh 040-5216732

Ympäristövaliokunta