Hyppää sisältöön

Nopeusnäyttö
Nopeusnäyttötaululla seurataan ajonopeuksia ja liikennemääriä. Tuloksia voidaan käyttää apuna liikenneturvallisuuden kehittämisen suunnittelussa. On osoitettu, että nopeusnäytöillä on positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen mm. alentamalla ajonopeuksia.

Orimattilan kaupungin käyttämä nopeustaulu näyttää ajavalle kulkuneuvolle sen nopeuden, sekä ilmoittaa nopeusrajoituksen ylityksen tai alituksen hymiöllä.
Nopeustaulu ei mittaa jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. Mittauspisteet sijoittuvat Orimattilan kaupungin hallinnoimille kaduille.

 

Erkontie 40 km/h
Erkontiellä nopeuksia mitattiin kahden viikon ajan heinäkuussa. Kokonaisliikennemäärä mittausajanjaksona oli 73 801 ajoneuvoa. Näyttöä kohti ajoi 36 476 ajoneuvoa.
Erkontien nopeusrajoitus on 40 km/h. Mittaustulosten perusteella jopa 92 % ajoi nopeusrajoituksen mukaan tai sen alle, keskinopeuden ollessa 31 km/h.
Suurimmat yksittäiset ylitykset ajoittuivat viikonloppujen iltoihin.

Erkontie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkontiellä suurin osa ajoneuvoista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti.

 

Pennalantie 40 km/h
Pennalantiellä mittattiin nopeuksia elokuun kahtena ensimmäisenä viikkona. Kokonaisliikennemäärä oli 25 680 ajoneuvoa, joista näyttöä kohti ajoi 12 475 ajoneuvoa.
Nopeusrajoitus tiellä on 40 km/h. Tulosten perusteella suurin osa ajoneuvoista (73 %) ajoi lievää ylinopeutta, keskinopeuden ollessa 44 km/h.
Verrattuna muihin mitattuihin kohteisiin, Pennalantiellä nopeusnäytön vaikutus ajonopeuteen oli selkein. Ajoneuvon lähestyessä näyttöä ajonopeus laski ajoneuvoa kohden keskimäärin 5,7 km/h.
Suurimmat liikennemäärät ja nopeusylitykset tapahtuivat mittausaineiston mukaan päivällä.

Pennalantie

Pennalantiellä yli 40 km/h ajavien osuus oli huomattavan suuri.

 

Viljamaantie, Jokivarren koulu 30 km/h
Viljamaantiellä mitattiin ajonopeuksia yhden viikon ajan elokuun viimeisellä viikolla. Kokonaisliikennemäärä tällä ajalla oli 30 288 ajoneuvoa, joista nopeusnäyttöä kohti ajoi 13 512 ajoneuvoa.
Nopeusrajoitus alueella on 30 km/h. Tulosten perusteella 73 % ajoi yli tämän rajoituksen. Keskiarvonopeus oli noin 35 km/h.
Suurimmat ajonopeudet mitattiin iltapäivällä ja illalla.

 

Viljamaantie
Viljamaantiellä suurin osa ajoneuvoista ajoi 25-45 km/h välillä.