Hyppää sisältöön

Päätöksien antopäivä on 9.11.2018 ja julkipanopäivä on 8.11.2018.
Päätöksien viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.12.2018

§ 298 ympäristöluvan rauettaminen, Suomen Vaihtokone Oy
§ 299 maa-ainesluvan rauettaminen, NCC Industry Oy

 

Päätökset ovat nähtävillä ajalla 9.11. – 10.12.2018 Orimattilan kaupungin neuvonnassa, osoite Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä osoitteessa www.orimattila.fi. (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta).

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Maa-aineslupapäätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, päätöksen antopäivää lukuun ottamatta.
Lisätietoja päätöksestä saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.