Hyppää sisältöön

Pitkään jatkunut sateettomuus on aiheuttanut joillain kiinteistöillä Orimattilassa kaivovesipintojen poikkeuksellista laskua. Suomen ympäristökeskus on koonnut kiinteistöjen omistajille ohjeita, miten vesipulaan voi etukäteen varautua. Varautumisohjeet löydät tästä osoitteesta: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lounais_Lansi_ja_KeskiSuomessa_pohjavede(48557)

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesipulan laajuudesta riippuen kaupungille voi kuitenkin tietyissä tapauksissa langeta velvollisuus järjestää akuutin vaiheen ajaksi keskitetty vedenjakelu vesipulasta kärsiville kiinteistöille maksua vastaan.

Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi (vesihuoltolaki 6 § 3 mom).

Vesitilannekartoitus Luhtikylässä

Ympäristönsuojeluviranomainen ja terveydensuojeluviranomainen kartoittivat marraskuun alussa Luhtikylässä vajaan 20 kiinteistön käyttövesitilannetta. Pyyntö kartoitukseen tuli asukkailta. Kyselyyn vastasi noin puolet. Vastaajista puolet kertoi käyttövesitilanteensa olevan hyvä ja puolet koki talousvesitilanteensa huonoksi joko veden laadun tai veden vähyyden takia. Osa asukkaista oli jo itse ryhtynyt kunnostamaan kaivoaan tai tilannut vettä muualta rengaskaivoonsa asennettuun kaivopussiin. Terveydensuojeluviranomainen on ottanut yhteyttä kaikkiin niihin kiinteistöihin, jotka sitä ovat pyytäneet. Kiinteistönomistajan kanssa on pohdittu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja käyttövesitilanteeseen.

Käyttövesiongelmia edelleen omassa taloudessa?

Mikäli Sinun kiinteistölläsi on edelleen Orimattilassa akuutti käyttövesiongelma, niin kerro siitä meille valvontaviranomaisille joko sähköpostilla osoitteeseen tai kirjeitse osoitteella Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 ORIMATTILA.

Lisätietoja asiasta antaa terveydensuojeluinsinööri Maija Kynäkoski puh. 044-729 7825 tai ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-521 6733.

Orimattilassa 28.11.2018

Orimattilan ympäristövaliokunta       Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän terveydensuojeluviranomainen