Hyppää sisältöön

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 15.1. – 3.2.2019. Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmää käyttäen tai sivistyspalvelukeskuksessa 28.1. – 1.2.2019 viraston aukioloaikana.

Oppilaiden vanhemmille postitettiin 14.1.2019 kirje, jossa he saivat kouluun ilmoittautumisoppaan ja tunnuksen sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulun käynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen. Jos oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä.

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Orimattilan opetuspalvelut järjestävät 1 – 2 luokkalaisille iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on perusopetusta täydentävää vapaaehtoista toimintaa, josta kaupunki perii maksun. Iltapäivätoiminnan ryhmässä tulee olla vähintään 8 oppilasta. Keskustan lähikoulualueella ryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta, jotta toiminta voidaan aloittaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä ja toimintaan sitoudutaan koko lukuvuodeksi. Iltapäivätoimintaan hakeudutaan erikseen. Iltapäivätoimintaan haku on 25.3.-15.4.2019. Hausta tiedotetaan tarkemmin suoraan huoltajille ja koulujen kautta. Hakuohjeita julkaistaan myös Orimattilan kaupungin kotisivuilla sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen omilla www-sivuilla (www.peda.net/orimattila).

                     

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Elokuussa 2019 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 15.1. – 3.2.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.peda.net/orimattila/v tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 9.8.2019 – 29.5.2020 päiväkodeissa ja kouluissa.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 3.2.2019 mennessä joko päiväkoteihin tai päivähoitotoimistoon osoitteella: Orimattilan sivistyspalvelukeskus, päivähoito, PL 44, 16301 Orimattila.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2019 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 15.1 - 10.2 2019 osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

                     

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA