Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 18.3.2019. Alla päätökset. Huom! Tämä ei ole pöytäkirja, pöytäkirjaan pääset tästä.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Lausunto Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että annetaan esityksen mukainen lausunto.
5 Artjärven entisen kunnantalon ja sen lähiympäristön asemakaavan muutoksen hyväksyntä, A170
Päätös: Valtuustoon esityksen mukaisesti.
6 A195 Korttelin 0304 ja sen lähiympäristön asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittely
Päätös: Valtuustoon esityksen mukaisesti.
7 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvioylitykset
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan ja päätti esittää valtuustolle valtuustoon nähden sitovat ylitykset esityksen mukaisesti.
8 Vuoden 2018 talouden toteutuman ylitykset ja alitukset/tekninen toimiala
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan ja päätti esittää valtuustolle valtuustoon nähden sitovat ylitykset esityksen mukaisesti.
9 Myllylän koulun ja Orimattilan yhteiskoulun väistötilat
Päätös: Yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen kannanotto merkittiin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallituksen 4.3.2019 kokouksessa saadun selvityksen perusteella ei väistötiloja ehditä sisustaa käyttökuntoon vielä syksyksi.
10 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 Työhyvinvointikysely 2018
Päätös: Tulokset ja suunnitellut toimenpiteet merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.
12 Toimistosihteerin toimen täyttölupa
Päätös: Toimistosihteerin täyttölupa myönnettiin esityksen mukaan. Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus.
13 Kirjastonhoitajan toimen täyttölupa
Päätös: Kirjastonhoitajan toimeen myönnettiin täyttölupa esityksen mukaisesti. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy kirjastoalan opinnot.
14 Valtuustoaloitteet kouluruokailu ja Jokivarren koulun ruokailu
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
15 Valtuustoaloite, lemmikkieläinten hautausmaan perustaminen
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
16 Valtuustoaloite koskien kestävän keskustan kehittämishanketta
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
17 Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Riitta Lonka. Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.
18 Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen Orimattilan kaupungin edustajaksi esitetään Jussi Karinen.
19 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi esityksen mukaan.
20 Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi.
21 Muut asiat
Kaupunginjohtajan tiedotusasiat merkittiin tiedoksi.