Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimiala toteuttaa kevään aikana koko toimialaa koskevan palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä otetaan kantaa palveluiden järjestämiseen ja laajuuteen sekä rahoituksen riittävyyteen tulevaisuudessa. Selvityksessä huomioidaan varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tarve.


Sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmä on laatinut palveluverkkoon liittyviä toteutusvaihtoehtoja, joiden arviointi alkaa osallisuustyöskentelyllä. Yksi osallisuustyöskentelyn tapa on lapsivaikutusten arviointi, jota tullaan tekemään maalis-toukokuussa.


Osallisuustyöskentelysuunnitelman mukaan lapsivaikutusten arviointia tullaan tekemään seuraavista asioista:


- Länsi-Orimattilan esiopetuksen keskittäminen Hennan päiväkotiin
- Vuorenmäen koululle lisätty täydentävä varhaiskasvatus
- Tönnön koululla aloitettava esiopetus
- Esiopetusryhmän kasvattaminen 24 oppilaaseen Myllylän ja Jokivarren kouluilla
- Pennalan koululla aloitettava esiopetus
- Virenojan täydentävän varhaiskasvatuksen toteuttaminen


Alla linkki tämänhetkiseen palveluverkkoselvitysluonnokseen. Luonnosta muokataan ja täydennetään kevään aikana.
https://www.orimattila.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategiat-ohjelmat-saannot

Varsinainen palveluverkkoesitys tehdään osallisuustyöskentelyn jälkeen keväällä ja kesällä 2019. Esitystä tehdessä huomioidaan lapsivaikutusten arvioinnit ja eri tahojen antamat lausunnot ehdotetuista vaihtoehdoista.