Hyppää sisältöön

Arolantie 40 km/h


Arolantiellä mitattiin nopeuksia kaupungin nopeusnäyttötaululla huhti-toukokuun aikana noin kuuden viikon ajan. Kokonaisliikennemäärä oli tuolloin 46 614 ajoneuvoa, joista näyttöä kohden ajoi 23 008 ajoneuvoa.

Nopeusrajoitus on Arolantiellä 40 km/h ja mitattu ajoneuvojen keskinopeus oli 39 km/h. Nopeusnäytön tulosten perusteella hieman alle puolet (49 %) ajoneuvoista ajoi yli ylinopeutta. Kokonaisuudessaan 90 % ajoneuvoista ajoi alle 50 km/h.

Arolantie kuva nopeusnäytön tulokset


Nopeusnäyttötaululla seurataan ajonopeuksia ja liikennemääriä, tuloksia voidaan käyttää apuna liikenneturvallisuuden kehittämisen suunnittelussa.

On osoitettu, että nopeusnäytöillä on positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen mm. alentamalla nopeuksia. Orimattilan kaupungin käyttämä nopeustaulu näyttää ajavalle kulkuneuvolle sen nopeuden sekä ilmoittaa nopeusrajoituksen ylityksen tai alituksen hymiöllä.

Mittauspisteet sijoittuvat Orimattilan kaupungin hallinnoimille kaduille.