Hyppää sisältöön

Esikouluopetuspaikkaan liittyvä lapsivaikutusten arviointi päättynyt

Palveluverkkoselvityksen tekemiseen liittyvä lapsivaikutusten arviointi on päättynyt. Lapsivaikutusten arvioinnissa pyydettiin lapsia ja vanhempia kommentoimaan erityisesti vaihtoehtoa järjestää esiopetus tulevaisuudessa koulujen yhteydessä.

- Vastauksia tuli eniten keskustan alueelta. Vanhemmat ja päiväkotilapset suhtautuivat ajatukseen uudesta esiopetuspaikasta pääosin myönteisesti, sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo kertoo.

- Järvikunnassa vastustettiin ajatusta esikouluopetuksen järjestämisestä Hennassa. Vastaajat pitivät parempana nykyistä mallia, jossa esiopetus järjestetään keskustassa.

Esiopetusta koulun tiloissa pidettiin hyvänä vaihtoehtona lasten ystävyyssuhteita ajatellen. Mikäli esiopetusryhmä ja täydentävä varhaiskasvatus siirretään kouluille, lapset saavat käydä eskarin tulevien koulukavereidensa kanssa.

- Tämän hetkisessä mallissa sekä lapsia että vanhempia harmittaa lasten jakautuminen eskarivuoden päätteeksi eri kouluihin, Ahvo tiivistää.

Ajatus aiemmasta siirtymisestä koulun tiloihin nosti pintaan myös pelkoja.

- Sekä vanhempien että lasten vastauksista nousi esiin myös huolia. Vanhemmat pelkäsivät, jos pienet eskarit jäävät isompien jalkoihin eikä lapsuus säily enää samanlaisena, Ahvo kertoo.

- Päiväkotilapsille huolet olivat konkreettisempia. He toivoivat pääsevänsä liikkumaan vapaammin ilman pihan ympärillä kiertäviä aitoja mutta pelkäsivät, jos koululla järjestettävästä eskarista annetaan läksyjä.

Selvitys lausunnoille

Palveluverkkoselvityksessä esitetty vaihtoehto esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen siirtämisestä koulujen yhteyteen sai vahvistusta lapsivaikutusten arvioinneista. Esiopetuksen järjestämisen kannalta ryhmien siirto kouluille tuo kaikki esiopetusikäiset tasa-arvoiseen asemaan.

- Esiopetus on perusopetuslain mukaista ja esiopetukseen otetuilla lapsilla on oikeus tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukeen sekä oppilashuoltoon. Tämä kaikki meidän olisi helpompi tarjota koulujen yhteydessä, Ahvo pohtii esitetyn vaihtoehdon hyviä puolia.

- On tärkeää, että saamme esiin eri vaihtoehtoihin liittyvät huolet ja uhat. Näin päättäjät osaavat ottaa kaikki näkökannat huomioon tehdessään päätöksiä alueemme palveluverkosta, Ahvo kiittelee.

Esiopetuksen järjestämisen lisäksi palveluverkkoselvitys nostaa myös muita haasteita varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä valtuuston loppukaudella. Haasteena ovat sisäilmaongelmien ratkaiseminen, rakennusten kunnon selvittäminen ja peruskorjausten aikatauluttaminen.

- Kysymysmerkkejä ovat myös syntyvyyden laskun ja muuttoliikenteen ennustaminen, osallistumisaktiivisuus ja palveluverkon riittävyys, Ahvo luettelee.

- Yksi vaihtoehto varautua osallistumisaktiivisuuden kasvuun on kasvattaa yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelin kautta, hän jatkaa.

Palveluverkkoselvityksessä on hahmoteltu eri skenaarioita sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluiden toteuttamisesta tulevaisuudessa. Opetuspalveluiden osalta ei tulla esittämään muutoksia.

- Meillä on haasteena oppilasmäärien lasku ja muuttoliikenteen ennustaminen, Ahvo sanoo.

- Syntyvyyttä on seurattava vielä vuodet 2019-2020. Sen jälkeen voimme ja meidän täytyy tehdä ratkaisuja.

Vaihtoehtoihin pyydetään seuraavaksi lausunnot vaikuttamistoimielimiltä. Aluejohtokunnat ja nuorisovaltuusto antavat lausuntonsa 3.6. mennessä. Lausuntojen perusteella sivistys- ja hyvinvointivaliokunta antaa lopullisen esityksensä tämän valtuustokauden palveluverkosta 11.6. Palveluverkkoesitystä käsitellään hallituksessa ja valtuustossa kesällä 2019.