Hyppää sisältöön

Toiminnallinen oppiminen on hauskaa ja tehokasta

- Hauskempaa kuin istuminen, Heidi Tirkkonen sanoo.

- Saa raitista ilmaa ja mahdollisimman paljon liikuntaa, Arttu Kinni jatkaa.

- Täällä oppii helpommin, Eeli Antikainen kertoo.

- Ensin opetellaan ja täällä on hyvä kerrata, Leevi Böhm ja Daniel Matikainen paljastavat.

- Näitä päiviä enemmän, Miika Myllynen ja Roope Sikkilä intoilevat.

Ei jää epäselväksi. Ulkoluokkapäivä on erityisen mieluinen Jokivarren koulun 4A- ja 4B-luokkalaisille. Mutta sitä se on myös opettajille.

- Jokainen meistä oppii eri tavalla. Liike ja erilaiset ympäristöt mahdollistavat erilaista oppimista, Liikkuva koulu -kampanjan koordinaattori, Jokivarren luokanopettaja Miia Heino-Mäkinen kertoo.

- Toiminnallinen opetus parantaa työrauhaa. Oppilaat ovat kiinnostuneita ja motivoituneita tekemään, kun teemme hieman eri tavalla, hän kiittelee.

Onnistumisen tunnetta

Heino-Mäkinen vie oppilaansa kerran viikossa ulos opiskelemaan. Tällä kertaa ulkoluokkatuntia vietettiin juosten, hihkuen, laskien, sanoja pohtien, kasveja tutkien, toisia kannustaen ja yhdessä nauraen.

- Lisää liikettä ja vähemmän istumista. Kun oppimisesta tulee toiminnallisempaa, siitä tulee myös hauskempaa.

Ulkona opiskellessa toimitaan aina ryhmässä tai pareina.

- Opimme ryhmässä toimimista ja auttamista. Samalla oppilaiden minä osaan -tunne vahvistuu ja saamme erilaisia onnistumisen kokemuksia, Heino-Mäkinen kiittelee.

Kaikissa Orimattilan kouluissa suunniteltiin tänään joku oppitunti ulos. Ulkoluokkapäivä on kansainvälinen tapahtuma, mutta Orimattilassa myös Liikkuva koulu -hankkeen päätöspäivä.

Alueen koulut olivat mukana hankkeessa 2016-2019.

- Olemme kannustaneet oppilaita opiskelemaan muualla kuin pulpetissa, Miia Heino-Mäkinen tiivistää hankkeen idean.

Toimintakulttuurin muuto

Osallistuminen hallituksen kärkihankkeeseen on käytännössä tarkoittanut opetus- ja liikuntatoimen tiiviimpää yhteistyötä, toiminnallisen oppimisen koulutuksia, monipuolisempaa koulujen sisä- ja ulkotilojen hyödyntämistä ja paljon pieniä muutoksia koulupäivien rakenteeseen.

- Olemme lisänneet koulupäiviin pientä liikettä ja oppilaiden osallistamista. Liikkeen lisääminen oppitunnilla voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa esimerkiksi monisteen hakemista luokan sivupöydältä, Heino-Mäkinen kertoo.

- Hankkeen rahoituksella on myös pystytty tekemään erilaisia välinehankintoja ja retkiä, Heino-Mäkinen kiittelee.

Hankkeen paras tulos on ollut toimintakulttuurin muutos.

- Hanke on muuttanut koulujen toimintakulttuuria ja koulupäivien rakennetta, Heino-Mäkinen iloitsee.

- Opetus on selvästi muuttunut liikkumista ja osallistamista suosivaksi. Olemme esimerkiksi kouluttaneet oppilaita välituntileikittäjiksi. Se on ollut todella suosittua!

Orimattilan kouluissa on päätetty jatkaa Liikkuva koulu -työtä, vaikka hanke päättyy. Jatko on nimetty hyvinvointityöksi, ja se pohjautuu Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.