Hyppää sisältöön

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman palveluverkkoselvityksen.


- Suurin huomiomme kiinnittyi varhaiskasvatuspalveluihin. Tulevien vuosien tärkeimmät arvioitavat asiat ovat varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys sekä yksityisen ja julkisen palvelutuotannon kokonaisuus, sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo tiivistää.

 

- Kolmas huomioitava asia on esiopetus, sen järjestäminen ja järjestämispaikat. Kartoitimme lapsivaikutuksia vaihtoehdosta, jossa esiopetus järjestetään koulukiinteistöissä. Se koettiin pääasiassa hyvänä ratkaisuja, Ahvo jatkaa.

 

Selvityksen mukaan kuluvalle valtuustokaudelle ei ole painetta merkittäville palveluverkon muutoksille kouluissa. Haasteena on kiinteistöjen kunto ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Selvityksessä tuodaan ilmi, että tulevaisuudessa kouluverkkoa täytyy tarkastella säännöllisesti ja suhteessa oppilasmäärään.


Nuorisopalveluille ehdotetaan etsittäväksi pysyvämpiä ratkaisuja nuorisotilojen ja nuorten työpajojen toimintaympäristöjen osalta. Selvityksessä liikuntapalveluiden kehittäminen halutaan sitouttaa osaksi muuta palveluverkkoa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluita ehdotetaan kehitettävän olemassa olevan palveluverkon puitteissa.

 

Toiveissa nuorten palveluja


Viimeisimmäksi sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatimaan selvitysluonnokseen pyydettiin lausunnot vaikuttamistoimielimiltä. Kommentit antoivat Keskustan aluejohtokunta sekä Pohjoinen että Itäinen aluejohtokunta.


- Aluejohtokunnat toivoivat kaupungin ja kylien yhteistyön tiivistämistä erityisesti nuorten palveluiden osalta. Lisäksi he toivat tiiviimpää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sekä palveluiden kehittämisen osalta, että kaupungin tilojen käytössä, Ahvo kertoo kommenteista.


Keskustan aluejohtokunta kannatti esiopetuspalveluiden järjestämistä koulujen tiloissa. Muut aluejohtokunnat eivät ottaneet asiaan kantaa.
Saadut lausunnot on otettu huomioon palveluverkkoselvityksessä.


Hallitus ja valtuusto käsittelevät palveluverkkoa syksyn kokouksissaan. Päätöksenteon tueksi valmistuu syksyllä tilapalvelun kiinteistöselvitys, jossa arvioidaan tarkemmin kiinteistöjen käyttöikää, peruskorjaustarpeita sekä niiden aikatauluja.


Palveluverkkoselvitys ohjaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämistä. Selvityksen perusteella valitaan ja valmistellaan hankkeita seuraavien vuosien talousarvioihin. Hankkeiden toteuttamisesta tehdään vielä erilliset päätökset hallituksessa ja valtuustossa.