Hyppää sisältöön

Kaupunki kerää asukkaiden mielipiteitä siitä, minne koirapuisto kannattaisi Orimattilassa sijoittaa. Vaihtoehdoiksi netissä julkaistussa kyselyssä annetaan Lintula, Peltola, Tönnö, Ämmäntöyräs sekä vaihtoehto, ettei koirapuistoa tarvita. Lisäksi vastaaja saa ehdottaa jotain muuta paikkaa.

Koirapuiston paikaksi oli jo päätetty Pakaantien ja Olympiavoittajantien kulmauksessa Ämmäntöyräällä sijaitseva kaupungin omistama kiinteistö. Elinvoima- ja tekninen valiokunta päätti kuitenkin kesäkuun kokouksessaan, että tekninen toimi selvittää Ämmäntöyrään lisäksi myös muita sijoitusvaihtoehtoja koirapuistolle.

- Olemme saaneet palautetta, että Ämmäntöyräs on liian kaukana. Koirapuistoksi hahmoteltu alue sijaitse noin kolmen kilometrin päässä keskustasta ja sijainti suosisi käytännössä autolla kulkijoita. Tämä taas voisi alentaa puiston käyttö-astetta, suunnittelu- ja vihertyöasiantuntija Mari Kauppinen toteaa.

Teknisellä toimialalla on varattu investoinneissa 70 000 € koirapuiston rakentamiseen vuonna 2019. Puiston rakentamispäätös perustuu Orimattilan Perussuomalaisten tekemään valtuustoaloitteeseen koirapuiston rakentamisesta.

Peltola ykkösvaihtoehtona – vielä ehdit vaikuttamaan!

Koirapuistot ovat aidattuja alueita, joissa koiran voi päästää vapaaksi. Koirapuiston aitauksen on oltava turvallinen ja maapohjan käyttötarkoitukseen sopiva.

- Olemme selvittäneet vaihtoehtoisia kohteita koirapuiston sijainniksi. Vaihtoehdot on valittu niiden soveltuvuuden perusteella. Olemme huomioineet mm. asemakaavan, kulkuyhteydet, maan omistuksen, ympäröivän asutuksen määrän ja lähistöllä olevan pysäköintitilan, Kauppinen luettelee.

Koirapuistoon tulee aitauksen lisäksi roska-astiat, penkkejä ja ilmoitustaulu.

Koirapuisto-kysely on ollut netissä viikon auki ja se on kerännyt reilu 300 vastausta. Tällä hetkellä suosituimmaksi vaihtoehdoksi on noussut Peltola (39%). Seuraavana on Ämmäntöyräs (20%), Lintula (18%) ja Tönnö (17%). Koirapuistoa on pitänyt tarpeettomana 6%:a vastaajista. Kysely on auki 5.8. asti, joten kyselyyn ehtii vielä käydä vastaamassa. Kysely löytyy https://app.maptionnaire.com/fi/6612/

Kyselyssä esitetyt vaihtoehdot:

Peltola
Peltolan vaihtoehto sijoittuu asemakaava-alueelle ja on vaihtoehdoista lähimpänä keskustaa, n. 1,6 km:n päässä. Koirapuisto rakennettaisiin puistoalueelle tulevan skeittipaikan pohjoispuolelle. Peltolassa koirapuiston pinta-ala jäisi alle Kennelliiton suosituksen, alueelle voitaisiin rakentaa suurimmillaan noin 2 500 m2 kokoinen aidattu alue. Peltolan koira-aitauksen yhteyteen tulisi rakentaa pysäköintialue.

Ämmäntöyräs
Ämmäntöyräs sijaitsee noin 3 km:n etäisyydellä keskustasta. Ämmäntöyräälle koirapuisto rakennettaisiin kaupungin omistamalle kiinteistölle. Alue on metsää sekä vanhaa soranottoaluetta, joka on maisemoitu metsittämällä. Ämmäntöyräälle olisi mahdollista rakentaa melko laaja, noin 3000–4000 m2:n kokoinen aidattu koirapuisto. Olympiavoittajan tien varressa on pysäköintialue lähellä koirapuiston sijaintipaikkaa.

Tönnö
Etäisyys keskustasta Tönnön sijaintipaikkaan on kevyen liikenteen väylää kuljettaessa n. 2 km ja autolla noin 3 km. Tönnön vaihtoehto sijaitsee Heikkiläntien päässä, alueelta käytöstä poistuvan leikkikentän pohjoispuolella. Tönnöön voitaisiin rakentaa enintään n. 3 000 m2 kokoinen aidattu alue. Tönnössä Heikkiläntien päässä on jo olemassa pysäköintialue.

Lintula
Lintulan vaihtoehto sijaitsee Untamontien varressa lähellä Lahdentietä ja sinne etäisyys keskustasta on n. 2km. Alueelle voitaisiin rakentaa noin 2 500 m2 kokoinen aidattu alue. Kohteen vieressä on pysäköintitilaa muutamalle autolle.