Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 12.8.2019. Alla päätökset. Esityslista löytyy täältä.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys
4 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitys
Päätös: Palveluverkkoselvitys päätettiin palauttaa sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteluun hallitusohjelman varhaiskasvatuksen linjausten huomioon ottamista varten
5 Konsernijaoston valinta ajalle 1.7.2019 - 31.5.2021
Päätös: Konsernijaostoon päätettiin valita Pj Aimo Ryynänen (varajäsen Pertti Laaksonen), Vpj Tero Nieminen (varajäsen Sirkka-Liisa Papinaho), Tuula Koivunen (varajäsen Niina Saarinen), Ville-Petteri Erola (varajäsen Jari Kaitaranta). Koska jäsenet määräytyvät aseman perusteella eikä jaostolla ole päätösvaltaa, tasa-arvolain säädöstä ei noudateta. Varajäsenten osalta ko. säädöstä noudatetaan.
6 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus kaupunginvaltuuston 15.4.2019 päätöksestä, Vesiosuuskunta Villihiiden vesi- ja viemärihuollon toiminta-alueen vahvistaminen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa esityksen mukaisen lausunnon.
7 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Päätös: Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.
8 Orimattilan kaupungin elintarvikehankinnat
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että Hansel Oy:n puitesopimukseen liitytään.
9 Orimattilan keskusta-Hennan asema liityntäliikenteen hankinta
Päätös: Asian käsittely siirrettiin 19.8.2019 pidettävään kokoukseen.
10 Eroanomus luottamustehtävistä
Päätös: Eron myöntämistä esitetään valtuuston päätettäväksi.
11 Kiinteistötoimen analytiikka - asiantuntijapalveluiden puitesopimus
Kaupunginjohtajan päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää, että kiinteistötoimen analytiikkapalveluiden puitesopimus tehdään yhdeksi vuodeksi parhaimmat pisteet tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien mukaisesti saaneiden seuraavien kolmen tarjoajan kanssa etusijajärjestyksen perusteella:
1. Boost Brothers sekä WSP Oy
3. Sweco PM Oy
Tilaukset tehdään lähtökohtaisesti ensimmäiseltä. Mikäli ensimmäisellä ei ole vapaita resursseja, on tilaajalla oikeus tilata etusijajärjestyksessä seuraavalta.
Sopimukseen kirjataan mahdollisuus kolmeen optiovuoteen molempien osapuolten suostumuksella. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy allekirjoituspäivästä vuoden päähän. Sopimus syntyy myöhemmin tehtävällä erillisellä kirjallisella sopimuksella.
Päätös: Keskustelun kuluessa Pertti Laaksonen esitti asian käsittelyn siirtoa. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt asian päätösesityksen mukaisesti.
12 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Koivikon sulkeminen
Päätös: Esitetään valtuustolle esityksen mukaisesti
13 Töyrylän alueen tiestö
Päätös: Elinvoima- ja teknisen valiokunnan käsittelyyn
14 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi
15 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi
16 Muut asiat
Ei päätös-asioita