Hyppää sisältöön

Uudenmaan ELY-keskus päivittää moporeittimerkintöjä tämän syksyn aikana. Uudenmaan ELY-keskus ja Orimattilan kaupunki ovat yhteistyössä tarkistaneet moporeitit maanteiden varrella kulkevien pyöräteiden osalta. Yhtenäisten kriteerien käyttö koko seudulla lisää mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Muutokset astuvat voimaan heti, kun merkkimuutokset on toteutettu. Muutokset toteutetaan pääosin mopoilukauden 2019 aikana.

Orimattilassa lisätään ”sallittu mopoille” -kyltit Pakaantien eli maantien 167 varteen, Ollostentiestä etelään Uudenkartanontielle asti.

Lisäksi mopoilu on pian sallittu Virenojalla Vanhatien eteläpäässä, joka muutetaan pyörätieksi. Muutoin Vanhatie säilyy katuna, jossa ajetaan ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen seassa.

Missä mopolla kuuluu ajaa?

Pääsääntöisesti mopolla ajetaan ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on ajokelpoinen piennar, mopolla ajetaan pientareella.  Mopolla saa ajaa pyörätiellä vain silloin, kun pyörätie-merkki on varustettu ”Sallittu mopoille” -lisäkilvellä. Mopoilu voidaan sallia pyörätiellä, jos tien piennar on kapea, tien nopeusrajoitus on korkea ja tiellä on paljon liikennettä tai raskaan liikenteen osuus on suuri.