Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn toiseen, edellisellä viikolla sopimaansa ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 19.8. Listalla olleiden asioiden lisäksi kaupunginhallitus sai selvityksen kiinteistöhankkeiden etenemisestä.

Ensimmäisenä asiana käsiteltiin viime viikosta siirrettyä Orimattilan keskusta–Hennan asema -liityntäliikenteen hankintaa. Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyä koska se halusi vielä perehtyä asiaan paremmin ja saada lisätietoja asiasta.

Orimattilan kaupungin tekninen toimiala pyysi tarjouksia liityntäliikenteen hoitamisesta 1.8.2019–31.5.2020. Tarjouksen toimitti kaksi liikennöijää, joista kaupunginhallitus valitsi Taksi Janne Piilosen Lahdesta. Liikenne jatkuu nykyisillä vuoroilla ensi vuoden toukokuun loppuun asti.

Toisena asiana käytiin läpi elinvoima- ja teknisen toimialan kuluvan vuoden työohjelmia ja erityisesti kustannuspaikalta ”yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushakkeet” tehtyjä investointeja.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion, jossa on hyväksytty kokonaismäärärahat tietyille investointikohteille. Elinvoima- ja tekninen valiokunta päättää ja hyväksyy kokonaismäärärahan käytöstä investointikohteiden sisällä.

Nämä investointikohteet ovat "Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen" 500 000 e, "katujen päällystäminen" 320 000 e ja "yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet" 250 000 e. Elinvoima- ja tekninen valiokunta toi hallitukselle tiedoksi, että se on nyt käyttänyt koko määrärahan investointikohteesta ”yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet”.

Elinvoima- ja tekninen valiokunta toi uudestaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, että se päätti tammikuussa

• rakentaa uusia katuosuuksia ”yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet” -kustannuspaikan määrärahoilla. Rakennettavat kohteet tuodaan käsittelyyn tapauskohtaisesti.

Lisäksi elinvoima- ja tekninen valiokunta toi uudestaan tiedoksi, että se päätti helmikuussa käyttää rahaa kustannuspaikalta ”yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet” ja

• toteuttaa Veteraanipuiston kunnostamisen, kustannusarvio 60 000 e. Kunnostamisen tavoitteena on sovittaa metsäinen puisto paremmin tulevaan, alueen pohjoispäädystä mahdollisesti Keskolle myytävään, liikerakentamiseen tarkoitettuun tonttiin. Kunnostusrakentamisessa pyritään säilyttämään puistometsän suojaavuus ja metsäinen reitistö. Lisäksi tavoitteena on parantaa puistolammen ympäristön viihtyisyyttä.

• toteuttaa torin kunnostamisen, kustannusarvio 20 000 e. Kunnostamisen yhteydessä toripaikat vaihdetaan alueen pohjoispuolelle, jolloin torikojujen näkyvyys paranee. Lisäksi alueen katuvalaistus uusitaan, toripaikoille rakennetaan sähkövaraukset ja torin viihtyvyyttä parannetaan.

Lisäksi elinvoima- ja tekninen valiokunta toi uudestaan tiedoksi, että se päätti huhtikuussa käyttää rahaa kustannuspaikalta ”yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet” ja

• toteuttaa Arolantien alussa sijaitsevan, asemakaavan mukaisen noin 50 metrin pituisen Kalliokujan katurakentamisen, kustannusarvio 70 000 e. Rakentaminen on perusteltua, jotta olemassa oleville kiinteistölle voidaan järjestää kulku asemakaavan mukaisesti.

• Toteuttaa Wanhan Amiksen polun rakentamisen, kustannusarvio 50 000 e. Wanhan Amiksen toimiminen väistötilana edellyttää kevyen liikenteen väylän rakentamista, jotta kulkeminen olisi turvallista.

Lisäksi elinvoima- ja tekninen valiokunta toi tiedoksi, että se on elokuussa päättänyt käyttää rahaa kustannuspaikalta ”yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet” ja

• laajentaa Wanhan Amiksen polun rakentamishanketta niin, että se koskee myös Orimattilan yhteiskoulun piha-aluetta ja uutta liittymää Koivutielle, jolloin kustannusarvio koko hankkeelle on 100 000 e (aiemmin varattu jo 50 000 e). Katusuunnittelun yhteydessä huomioitiin, että kun Wanhan Amiksen tilat toimivat väistötiloina, liikenteen määrä kasvaa pysäköintialueella. Näin myös yhteiskoulun piha-alue tulisi rakentaa turvalliseksi sekä bussi- että kevyen liikenteelle.

Kaupunginhallitus merkitsi elinvoima- ja teknisen valiokunnan päätökset tiedoksi.

Seuraavaksi kaupunginhallitus käsitteli maan myyntiä Pennalan teollisuusalueelta. Pennalan teollisuusalueella toimivan Eurokangas Oy:n toimitusjohtaja Daniel Ward oli ilmoittanut olevansa kiinnostunut ostamaan lisätilaa yrityksen hallinnoiman kiinteistön vierestä. Kauppa on tarkoitus tehdä myöhemmin perustettavan yhtiön nimiin. Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki myy Daniel Wardille / myöhemmin perustettavalle yhtiölle noin 15 500 m² suuruisen määräalan. Pennalan teollisuus- ja työpaikka-alueen tonttihinta on 6,00 e /m² ja lisäksi kauppahintaan lisätään määräalalla sijaitsevan puuston arvo, joka on metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan 12 505,00 e. Näin kauppahinnaksi muodostuu 105 505,00 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron sitä anoneelle Jukka Kettuselle kaikista kaupungin luottamustoimista. Kettunen on Lahden seudun joukkoliikenteen jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee Kettusen tilalle uuden luottamushenkilön.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi lisälistalla teknisen toimen talouspäällikön nimikemuutoksen talous- ja hallintopäälliköksi. Uusi nimike kuvaa tehtävänkuvaa paremmin.

Lyhyt päätöstiedote kokouksen kaikista päätöksistä julkaistaan huomenna ja pöytäkirja muutaman päivän kuluttua!


Lisätietoja päätöksistä
Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600