Hyppää sisältöön

Maakunnallisella päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin sekä rahapeleihin liittyviä havaintoja. Vastaajaa pyydetään arvioimaan mm. päihteiden aiheuttamia haittoja kunnassa, alaikäisten päihteiden käyttöä sekä lopettamiseen liittyvän tuen saannin mahdollisuutta.  Lisäksi kartoitetaan näkemyksiä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Päihdetilannekysely toteutetaan 9.9.–13.10. kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa sekä Iitissä, Myrskylässä ja Pukkilassa.

- Pidän tärkeänä, että saamme THL:n kouluterveyskyselyä täydentävää, ajankohtaista ja kohdennettua tietoa Orimattilan päihdetilanteesta. Mielenkiintoista on myös nähdä, millaisia eroja eri ikäryhmien välille syntyy, jos syntyy, pohtii sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo.

Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki kaupunkilaiset. Kyselyn voi täyttää sähköisenä tai paperisena versiona. Kyselyyn pääsee vastaamaan nettisivuilla, kaupungintalon alakerrassa ja kirjastossa. Koululaisille ja heidän huoltajilleen linkki kyselyyn lähetetään Wilman kautta.

Kyselyn tuloksista tullaan tiedottamaan niin maakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Tärkeimmät kohteet esille

Maanantaina aukeavaan kyselyyn vastataan nimettömästi eikä yksittäisten vastaajien vastaukset ole tunnistettavissa. Tiedon keruusta vastaa Orimattilan kaupunki ja vastausten käsittelystä Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori.

- Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa, joten pääsemme vertaamaan tuloksia myös muiden alueiden näkemyksiin, ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio sanoo.

Orimattilalaisten näkemykset ovat tärkeitä juuri nyt, kun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä kehitetään.

- Kyselyn perusteella saamme tietää nykytilan lisäksi mitkä olisivat kaikista tärkeimpiä ennaltaehkäisevän työn toiminnan kohteita juuri meillä, sanoo hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen.

- Rohkaisen kaikkia vastaamaan kyselyyn! Kun tiedämme, millaisia ehkäisevän työn keinoja meillä pidetään hyvänä, pääsemme parantamaan kaupungin ehkäisevän työn suunnittelua ja samalla myös maakunnallista kehittämistä.