Hyppää sisältöön

Hanke loi pohjan uudentyyppiselle maaseutuasumiselle

Kaupungin 2,5-vuotinen Henna - maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihanke on päättynyt. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Hennan kaupunginosasta konkreettinen malliesimerkki siitä, miten maaseutumainen, ekologinen ja edistyksellinen asumis- ja yritysympäristö voi pysäyttää pienen kaupungin näivettymisen.

- Tarkoituksena oli luoda Hennalle edellytykset kehittyä yhteisölliseksi ja houkuttelevaksi puutarha-kaupunginosaksi, hankepäällikkö Kristian Keinänen tiivisitää.

- Kokeilimme uutta asukas- ja asiakaslähtöistä suunnittelumallia, jota hyödynsimme sekä maankäytön, elin- ja yritysympäristön että palvelujen suunnittelussa.

Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Hämeen ELY-keskus ja kaupunki. Hankkeen kokonaiskustannus oli 202 580 euroa, josta Orimattilan kaupunki maksoi 30 prosenttia eli 61 534 euroa.

- Rahoittajat olivat tyytyväisiä siihen, että hankkeessa löydettiin ja luotiin uudentyyppisiä mahdollisuuksia maaseutuasumiseen. He pitivät Hennan vahvuutena sen tarjoamaa, muista poikkeavaa asuinympäristöä ja ideologiaa, Keinänen kertoo.

Alue sen asukkaille

Hankkeen eri vaiheet muotoutuivat alueen asukkaiden, seura- ja yritystoimijoiden näkemysten mukaan. Alussa selvitettiin asiakaskyselyllä erilaisia alueeseen ja siellä asumiseen liittyviä toiveita.

- Toiveissa nousi vahvasti esiin kätevät kulkuyhteydet Hennasta muualle Orimattilaan. Hankkeen aikana avattiin yhteiskäyttöautojen parkkipaikka Hennan asemalle, kokeiltiin kimppakyytisovellusta ja muokattiin julkisen liikenteen aikatauluja tarpeiden mukaan, Keinänen luettelee.

Alueen yhteisöllisyyttä vahvistamaan perustettiin oma Facebook-kanava ja nettisivut sekä koottiin ryhmä alueen lähettiläinä toimivia Henna-oppaita.

Hankkeessa julkaistiin kestävän rakentamisen opas ohjaamaan alueelle syntyvää rakennuskantaa ekologiseksi, kestäväksi ja monimuotoiseksi. Lisäksi julkaistiin Vihreä Henna – kaupunkiviljelyn opas, jonka tavoitteena on ohjata asukkaita hyötykasvien viljelyyn ja kannustaa heitä yhteistyöhön elinympäristön kehittämisessä.

Erityisesti aikaa käytettiin yhteistyön luomiseen Länsi-Orimattilan asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Hankkeessa kartoitettiin mm. alueen harrastusmahdollisuuksia, sekä selvitettiin lähiruokakeskittymän, automatisoidun kaupan sekä kierto-, jakamis- ja vaihtotaloustoiminnan mahdollisuuksia.

- Tavoite oli, että muotoilemme yhdessä palveluja ja samalla sitoutamme toimijat yhteiseen tekemiseen, Keinänen tiivistää.

Tulevaisuutta turvaamassa

Hennan tavoitteena on kasvattaa Orimattilan kaupungin asukasmäärää ja yrityskantaa sekä vastata osaltaan työvoiman ja yritysten kohtaanto-ongelmaan.

- Löysimme useita erilaisia alueesta kiinnostuneita yrittäjiä, mutta alueelta puuttuu vielä tarvittava asiakaskunta. Tonttien kyselijät taas epäröivät, sillä alueella ei vielä ollut palveluja. Muna-kana -ongelma on tyypillinen uudella, ”nollasta” rakennettavalla asuinalueella, Keinänen sanoo.

- Hennan vahvuus on, että erilaiset tarpeet on nyt huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Alueelle yrittäjäksi lähteminen on nyt helpompaa.

Syksyn aikana alueelle alkaa nousta vuonna 2021 valmistuva Asemarinteen hybridikerrostalo. Länsirinteeltä on luovutettu 10 ja varattu 9 omakotitalotonttia. Koulurinteen infran rakentaminen on suunniteltu aloitettavan vuonna 2021.

Hankkeessa määriteltiin askeleita myös Hennan asuinalueen ja Tuuliharjan yritysalueen jatkokehittämiseen.

- On oleellista, että alueen markkinointi ja myynti onnistuu, Keinänen summaa.

- Hennassa on olemassa hyvä pohja Orimattilan tulevaisuuden asukaskehityksen turvaamiseksi. Jotta kasvu olisi mahdollista, kaupunkilaisilta ja päättäjiltä tarvitaan nyt yhteen hiileen puhaltamista. Se on parasta aluemarkkinointia!