Hyppää sisältöön

Loppukiri - 1,5 kk aikaa ns. hajajätevesiasetuksen määräaikoihin

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä.

Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Jätevesiasetus ei koske, jos

- kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesienkäsittelyjärjestelmä (kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen)
- kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
- kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
- jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄNI VAATII UUDISTAMISTA – MITÄ TEEN NYT?

- Selvitä mahdollisuus liittyä jätevesiverkostoon tai yhteisiin jätevesiratkaisuihin. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, ota yhteys kuntaan ja jätevesisuunnittelijaan ja kysy ohjeita lupamenettelyyn.

- Laadi suunnitelma järjestelmän saneeraamisesta tai uudistamisesta yhdessä pätevän jätevesisuunnittelijan kanssa. Huomioon on otettava erityisvaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla sekä vähimmäissuojaetäisyydet esim. vesistöön ja talousvesikaivoon. 

- Hae suunnitellulle ratkaisulle toimenpidelupa kunnasta.

- Uudista järjestelmä. Pohjavesi- ja ranta-alueilla uudistaminen toteutetaan 31.10.2019 mennessä ja muilla alueilla kiinteistönomistajan valitsemana ajankohtana, viimeistään muun luvanvaraisen remontin yhteydessä. Vialliset tai ympäristön pilaantumista aiheuttava järjestelmät uusitaan heti!

- Käytä järjestelmää valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Suorita ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot ja pidä niistä päiväkirjaa.

 

Lisätietoja

ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen

puh. 044 781 3731