Hyppää sisältöön

Tervetuloa verkostoitumaan ja saamaan ajankohtaista tietoa perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä! Perheet keskiöön Orimattilassa -koulutus järjestetään ti 8.10. klo 8.30-16 Erkko-lukiossa (Koulutie 17). Päivä koostuu kahdesta erillisestä kokonaisuudesta, joihin voi ilmoittautua joko molempiin tai erikseen vain toiseen.

Perheet keskiöön! on STEA:n rahoittama, 54 järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke. Hankkeen päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan alueella.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Ennakkoilmoittautumista toivotaan kahvitarjoulun vuoksi. Mahdollinen lounas on omakuntanteinen.

Aamupäivä

HYVÄ MIELI, PAREMPI ARKI – HYVÄ ARKI, PAREMPI MIELI

Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa –koulutus. Mitä tarkoittaa digihyvinvointi osana perheiden tasapainoista arkea? Miten voimme tukea perheitä kohti hyvää arkea? Koulutuksesta saa konkreettisia työvälineitä elintapoihin ja mielen hyvinvointiin liittyvien teemojen käsittelyyn. Pohdimme lisäksi, kuinka vauvan ääni tulee kuulluksi perhekeskuksissa. Tule tutustumaan alueesi toimijoihin!


klo 8.30

Aamukahvi

klo 9-9.45

Avaus ja tervetuloa koulutukseen, Järjestöagentti Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry / Perheet keskiöön -hanke

Paikallisesti kehittyvä perhekeskus – Järjestöjen toimintamahdollisuudet. Perhekeskustoiminta tällä hetkellä, mitä tehdään ja mihin suuntaan ollaan kehittämässä? Mitä järjestöt voivat tarjota ammattilaispalveluiden rinnalle? Palveluesimies Heli Kuitunen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Lapsiperheiden tuki

klo 9.45-10.30

Perheiden arjen ilmiöt – digihyvinvointi osana perheiden tasapainoista arkea
Mediakasvatuskeskus Metka ry

klo 10.30-12.00

Arjen rytmi, ihmissuhteet ja digihyvinvointi – hyvän mielen rakennuspalikat perheen arjessa
Työpajassa käsitellään hyvän mielen rakennuspalikoita perheen arjessa. Miten ohjata perhettä mielenterveyttä tukeviin valintoihin? Mitä tunteita digi herättää? Miten median käyttö voi tukea perheen hyvinvointia? Projektisuunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry

klo 12-12.15

Mistä hyvä arki rakentuu – palautteen keruu ja osion päätös

Ilmoittautuminen tähän osioon https://www.lyyti.in/Hyvinvointi_Parisuhde_Orimattila

Iltapäivä

PARISUHTEEN TUKEMINEN JA EROAUTTAMINEN


Vanhempien hyvinvoiva parisuhde on voimavara myös lapsen hyvinvoinnille. Miten voimme tukea parisuhdetta vanhemmuuden ohessa? Entä kun parisuhde päättyy eroon? Kuinka silloin vahvistamme sovinnollisuutta ja yhteistyövanhemmuutta?

klo 13.00

Avaus ja tervetuloa koulutukseen, Järjestöagentti Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry/ Perheet keskiöön -hanke


klo 13.15-13.45

Miksi parisuhde tulee huomioida ja mikä sen merkitys on ihmisen hyvinvoinnille? Perustelut parisuhteen tukemisen tärkeydestä ja yleistä tietoa erilaisista parisuhteista


klo 13.45 -14.15

Miten kohtaan pareja? Perustyökaluja perhekeskustoimijoille parisuhteen tukemiseksi

klo 14.15-15.45

Työpajat:

  1. Vertaistoiminnan merkitys perhekeskuksissa Vertaisuuden ja vertaistuen merkitys vanhemmuudessa, erotilanteessa, perheen elämänvaiheissa. Tutustutaan esimerkkien kautta siihen, mitä ihmiselle merkitsee vertaistuki ja kokemus siitä, että on muita samassa tilanteessa ja että joku muu on tästä jo selvinnyt. Erilaiset vertaisryhmän toteutuksen tavat. Ammattilainen vertaisryhmän käynnistäjänä. Ammattilainen vertaisohjaajan tukena. Kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen, Pienperheyhdistys ry
  2. Lasten ja nuorten tukeminen vanhempien erotessa Mitä vauvat, lapset ja nuoret kertovat vanhempien eroista? Mitä lapset toivovat aikuisilta eron hetkellä ja sen jälkeen? Työpajassa pohditaan myös, miten vauvat, lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi perhekeskuksen eri palveluissa. Hankepäällikkö Terhi Rapeli, VeNyvä-hanke, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry/ Asiantuntija Salla Frisk, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

klo 15.45 - 16.00

Tämän opin vien mukanani – palautteen keruu ja osion päätös


Ilmoittautuminen tähän osioon https://www.lyyti.in/Hyvinvointi_Parisuhde_Orimattila

Paikkoja rajoitettu määrä! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.10. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot:
Sanna Peltonen, Perheet Keskiöön -hanke
Piia Uotinen, opetuspäällikkö