Hyppää sisältöön

Kaupunki turvaa ikääntyneiden avoimen päivätoiminnan jatkumisen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on osana talouden sopeuttamisen ohjelmaa päättänyt lakkauttaa ikääntyneiden avoimen päivätoiminnan toiminta-alueellaan. 

Ikääntyneiden avoin päivätoiminta on ollut Orimattilassa suosittua ja kävijämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Avoimella päivätoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä yleiseen yhteisöllisyyteen sekä osallisuuteen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää vuodelle 2020 perintövaroista 20.000 euroa ikääntyneiden kuntalaisten virkistystoimintaan. Toimintaan osallistuminen on kaupunkilaisille ilmaista.

- Olen todella iloinen ja ylpeäkin siitä, että voimme jatkaa Orimattilassa tärkeää, ennaltaehkäisevää avointa päivätoimintaa, hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen iloitsee.

- Ehkäisevän työn perusteleminen on perinteisesti rahallisessa arvossa vaikeaa mutta uskon, että tämä kaupungin panos tulee moninkertaisena takaisin ja vaikuttaa positiivisesti kaupungin imagoon. Päätös toteuttaa myös kaupungin strategiaa.

Tarkemmat tiedot avoimesta päivätoiminnasta ja ajankohdat ilmoitetaan niiden tarkentuessa. Myös Artjärven päivätoiminnan jatkuminen turvataan.