Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki on laatimassa Olan omaa ilmasto-ohjelmaa vuosiksi 2020-2030. Maakuntatasolla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

- Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan meidän kaikkien yhteistyötä, ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen sanoo.

Kaupunki on laatinut kuntalaisille, yrittäjille, erilaisille yhteisöille, päättäjille ja kaupungin työntekijöille kyselyn, jolla selvitetään, miten ilmastotavoitteisiin voitaisiin päästä. Kysely on kattava paketti erilaisista keinoista, joita vastaajia pyydetään arvottamaan.

- Haluamme kartoittaa, mitä toimenpiteitä orimattilalaiset olisivat valmiita viemään eteenpäin. Näitä toimenpiteitä haluamme ottaa mukaan omaan ilmasto-ohjelmaamme, Liukkonen-Hämäläinen summaa.

Kysely on auki kaksi viikkoa 10.11. asti ja siihen vastataan nimettömänä. Kyselyssä pääsee ottamaan kantaa energiaan, liikenteeseen, kulutus/kiertotalouteen, ravintoon sekä maa- ja metsätalouteen liittyviin toimenpiteisiin.

Klikkaa kyselyyn https://app.maptionnaire.com/fi/7253/

Iso, muttei mahdoton tavoite

Orimattilan päästöjen vähentämistavoite koskee kaikkea kunnan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa toimintaa. Tavoitteeseen on sisällytetty myös kaukolämpö ja sähkön käyttö. Päästökaupassa mukana olevat laitokset ovat tavoitteen ulkopuolella.

Orimattilan kasvihuonekaasupäästöjä seurataan valtakunnallisella CO2- laskennalla.

- Meillä suurimmat päästöt ovat tulleet tieliikenteestä, johon vaikuttaa sekä paikallinen liikenne että läpiajoliikenne. Seuraavana tulee maatalous ja erillislämmitys, Liukkonen-Hämäläinen summaa.

Orimattilan päästöt ilman teollisuutta laskivat 2 % vuodesta 2016 vuoteen 2017. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 5 %.

- Meillä päästöt asukasta kohti vuonna 2017 olivat 8,5 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tämä yksikkö kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa tulos vaihteli 3-13,5 välillä, Liukkonen-Hämäläinen kertoo tuloksista.

- Tämänhetkinen laskentapa on ollut Orimattilalle epäreilu, sillä olemme saaneet ison osan Lahden moottoritien päästöistä. Nyt laskentatapa on onneksi muuttunut oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Koonti kyselyn vastauksista julkaistaan marraskuun lopulla. Olan oman ilmasto-ohjelman luonnosta käsitellään ensimmäisen kerran ympäristövaliokunnan joulukuun kokouksessa.

- Olemme tilanteessa, jossa jokaisen oma panos vaikuttaa lopputulokseen. Seuraavat 10 vuotta näyttävät, millaiseen lopputulokseen pääsemme.

Lue viimeisin CO2-raportti https://www.orimattila.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ympariston-tila/ilma-ja-melu