Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on uudistamassa ikääntyneiden kotiin vietäviä ateriapalveluja vuonna 2020. Uudistuksessa kotiin vietävät ateriapalvelut siirtyvä kokonaisuudessa palvelusetelille kaikissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnissa. Palvelusetelimallissa ovat jo Lahti ja Padasjoki.

Ateriapalvelun palvelusetelin tarkoituksena on taata asiakkaillemme valinnan mahdollisuuksia aterioidensa suhteen. Tavoitteena on myös tukea kuntien yrittäjyyttä mahdollistamalla ateriapalveluntuottajaksi pääseminen mahdollisimman monille erilaisille yrityksille. Nämä edellä mainitut eivät ole nykyisellä järjestämistavalla olleet mahdollisia. Lisäksi nykyinen sopimusmalli on ollut vastuiltaan hankala ja moniportainen hallinnoida.

Ateriapalvelun siirtyessä palvelusetelille Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kantaa edelleen vastuun kotiin kuljetetun aterian järjestämisvastuustaan.

Päijät-Hämeen yrittäjien kontaktointi ja informointi muutoksesta on aloitettu laajasti ja ensimmäinen yrittäjien tapaaminen pidetty 17.10.2019. Tapaamisia yrittäjien kanssa tullaan järjestämään lisää muutoksen edetessä. Myös suurempien palveluntuottajien kanssa on käyty keskusteluja ateriapalveluiden tulevaisuudesta. Käymme myös kuntien vanhusneuvostoissa kertomassa muutoksesta ja tulemme myös mielellämme muihin foorumeihin vierailemaan tämän asian tiimoilta.

Palvelusetelille siirtyminen tapahtuu ensin Hollolan ja Hartolan osalta 1.1.2020 alkaen. Siirtymän aikaistuminen näissä kunnissa johtuu edellisten sopimusten päättymisestä ripeämmällä aikataululla. Asiakkaat informoidaan muutoksesta kirjeitse marraskuun aikana.

Lopuissa kunnissa (Asikkala, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Pukkila,) muutos astuu voimaan 1.5.2020. Asiakkaat tullaan informoimaan tilanteesta maaliskuun aikana kirjeitse.

Asiakkaita ohjaavat muutoksessa asiakasohjaajat.

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulosaluejohtaja Corinne Soini, puh. 050 387 8746, 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupäällikkö Jenni Tolsa, puh. 050 387 8750,