Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai-iltana syksyn toiseksi viimeiseen kokoukseensa. Kokous oli viimeistä kertaa nykyisessä valtuustosalissa.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Orimattilan kaupungin tuloveroprosentti pysyy samana ja on ensi vuonna 20,75 %. Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, että tuloveroprosentiksi määrätään 21,00 prosenttia. Esa Heinonen kannatti Venla Avelinin tekemää esitystä. Asiasta äänestettiin ja hallituksen valtuustolle antama ehdotus tuloveroprosentin samana säilyttämisestä voitti äänin 30–2.

Kaupunginvaltuusto päätti säilyttää myös kiinteistöveroprosentit samana. Näin ollen

  • yleinen veroprosentti on 1,2 %
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,55 %
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,1 %
  • voimalaitosrakennus- tai rakennelma 2,85 %
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 %
  • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,0 %

Valtuusto päätti, että Orimattilan kaupunki ostaa Askolan kunnalta 450 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1 351 €/osake. Valtuusto hyväksyi osakkeiden ostoa varten 607 950 euron määrärahan, joka katetaan lainanottokiintiötä nostamalla.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Orimattilan kaupunki hakee suomalaisten hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon. HINKU-kunnalta edellytetään alueellaan sitoutumista 80 %:n kasvihuonekaasupäästövähennykseen vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä HINKU-kunnalla on mm. oltava energiatehokkuussopimus, kunnan on seurattava kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja kaupungin tulee perustaa HINKU-työryhmä.

Keskustelun kuluessa Jari Kaitaranta esitti, että Orimattilan kaupunki ei hae HINKU-kuntien verkostoon. Mira Hämäläinen ja Juha Hirvonen kannattivat Jari Kaitarannan tekemää esitystä. Venla Avelin, Ida Jokinen ja Sanna Heikkinen kannattivat kaupunginhallituksen päätösesitystä. Asiasta äänestettiin ja hallituksen valtuustolle antama esitys sai 25 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä ja yhden tyhjän äänen. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena kaupunginvaltuusto on päättänyt asian kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Valtuusto päätti, että Orimattila haluaa lapsiystävällisenä kaupunkina vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta lisäämällä palvelusetelin päiväkotitoimintaan 1.8.2020 alkaen. Palvelusetelin avulla perhe voi viedä lapsen yksityiseen päivähoitoon lähes samaan hintaan kuin kunnalliseen. Näin palveluseteli turvaa asiakkaiden valinnanvapauden ja yhdenvertaisen kohtelun.

Palveluseteli on tulosidonnainen, sille asetetaan hintakatto, sen hinta ja toimintaa ohjaava sääntökirja päätetään kevään 2020 aikana ja käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Sääntökirjan valmistuttua palvelusetelin käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin.

Kaupunginvaltuusto päätti, että nuorisopalveluiden 2019 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toista mittaria ja sen tavoitetasoa muutetaan. Uudeksi mittariksi hyväksyttiin se, että Duunaripajan tunnistamisraportti on tehty ja Koulutuskeskus Salpauksessa hyväksytty ja mittariksi se, että jokaisen nuoren on mahdollisuus halutessaan saada osaamistodistus kahden pintakäsittelypuolen tutkinnon osasta.

Valtuuston kokouksen lopuksi pidettiin kyselytunti, jossa kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastasi valtuutettujen etukäteen toimittamiin kysymyksiin.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

 

Lisätietoja päätöksistä

Valtuuston puheenjohtaja Riitta Lonka p. 040 744 9586

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600