Hyppää sisältöön

Kaupungin ilmasto-ohjelmakyselyyn tuli 134 vastausta. Vastaajista oli naisia 60 % ja miehiä 37 %. Vastaajista 3 % ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Vastaajien ikäjakauma kuvaa melko hyvin Orimattilan väestörakennetta. Vastaajista suurin osa eli 36 % oli 36–45-vuotiaita.

Kaupunki pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kyselyn avulla haluttiin selvittää, mitä keinoja kaupunkilaiset olisivat valmiita viemään eteenpäin.

Vastauksista nousi kaksi toimenpidettä, joita vastaajat toivovat erityisesti edistettävän.

- Mielestäni hieman yllättäen vastaajat toivoivat aikuisille koulutusta ja lisätietoa ympäristöasioista, ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen kertoo.

- Lisäksi vastaajat halusivat, että kaupungin johto ja päättäjät sitoutetaan hiilineutraalitavoitteeseen, hän jatkaa.

Vastaukset ohjaavat ilmasto-ohjelman laatimista

Kysely oli jaoteltu eri osa-alueisiin.

Energiatoimenpiteistä nousi yksi selkeästi ylitse muiden, orimattilalaiset olivat erittäin kiinnostuneita lisäämään aurinkoenergian hyödyntämistä. Liikenteen osalta kannatettiin etätyön ja etäkokousten lisäämistä sekä joukkoliikenneyhteyksien parantamista.

Kulutuksen ja kiertotalouden osalta vastaukset painottuivat lähiruuan ja muiden lähellä tehtyjen tuotteiden osuuden lisäämiseen. Ravinnon osalta lähiruuan hyödyntämistä ja ruokahävikin vähentämistä pidettiin tärkeinä keinoina.

Metsätalouden osalta suurin osa vastaajista halusi varmistaa, että metsien hakkuut eivät ylitä kestävää arvoa. Neuvonnan osalta kaivattiin yhä enemmän maksutonta ja puolueetonta energia- ja ilmastoneuvontaa.

- On hienoa, että kaupunkilaiset ovat näyttäneet meille, mitä he toivovat mukaan omaan ilmasto-ohjelmaamme, Liukkonen-Hämäläinen iloitsee.

Seuraavaksi Erkko-lukion oppilaat vastaavat kyselyyn. Kaikkia vastauksia hyödynnetään laatiessa Olan omaa ilmasto-ohjelmaa vuosille 2020-2030.

 

  pdf Vastausraportti (1.83 MB)