Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 25.11.2019. Alla päätökset, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslistalle.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelma
Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään yhteiskoulun väistötilojen osalta seuraavasti: Orimattilan yhteiskoulua koskevien lisätutkimusten valmistuttua tarkennetaan välittömästi väistötilojen hankinta-aikataulua ja tehdään tarvittavat päätökset tutkimustulosten ja oppilaiden oireiluista saatavien tietojen perusteella. Väistötilojen hankintaratkaisut antavat mahdollisuuden ottaa väistötiloja joustavasti käyttöön. Ratkaisuilla pyritään takaamaan terveellinen oppimisympäristö.
Päätös: Venla Avelin esitti Jari Kaitarannan kannattamana, että yhteiskoulun väistötiloihin varataan vuodelle 2020 1,175 milj. euroa. Esitys hävisi kaupunginjohtajan päätösesitykselle (määrärahat vuonna 2021) äänin 7 – 2.
Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelma päätettiin esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
5 Lausunto valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionosuuksista
Päätös: Lausunto annettiin esityksen mukaisesti.
6 Lisämäärärahaesitys / terveyskeskuskiinteistö
Päätös: Esitetään esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
7 Täyttölupa rakennustarkastajan virkaan
Päätös: Täyttölupa myönnettiin 1.4.2020 lukien.
8 Konsernitoimialan kehittämisohjelma
Päätös: Esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
9 Hakemus Jymylinnan vuokrasta vapauttamiseksi/oikaisuvaatimus
Päätös: Pertti Laaksonen esitti avustuksen myöntämistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Oikaisuvaatimus hylättiin.
10 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2019 lisämäärärahaesitys
Päätös: Esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
11 Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:n syyskokous
Päätös: Edustajaksi nimettiin Riitta Lonka. Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.
12 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväällä 2020
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
13 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
14 Muut asiat
Jarmo Keskevaari otti esiin tienvarsien tolppamainonnan sopimuksen ohjeistuksen