Hyppää sisältöön

Orimattilassa on tänä syksynä tehty koulutyötä täydellä oppilashuoltohenkilöstöllä. Koulukuraattorien ja psykologien määrässä on ollut tähän asti resurssivaje. Elokuun alussa Orimattilassa aloitti neljäs koulukuraattori ja kolmas koulupsykologi.

Oppilashuoltohenkilöstön esimies opetuspäällikkö Piia Uotinen on helpottunut tilanteesta.

- Orimattilan strategian yksi painavimmista tavoitteista on panostus laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin. Suositusten mukainen resursointi varmistaa, että jokaisen apua tarvitsevan oppilaan on mahdollisuus saada sitä, Uotinen sanoo.

Kuraattoreita ja psykologeja velvoittaa saatavuustakuu, joten asiakkaiden ensitapaaminen on järjestettävä pian. Nyt myös jatkotapaamiset saadaan järjestettyä nopeammin.

Kuraattorin työ jakaantuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

- Yksilötyössä arvioimme tilannetta, teemme läheistä yhteistyötä lapsen verkostojen kanssa, ohjaamme ja neuvomme sekä etsimme yhdessä lapsen ja perheen kanssa uusia ratkaisuja, tiivistää koulukuraattori Katri Engström.

- Yhteisöllinen oppilashuoltotyö toteutuu sekä oppilashuoltoryhmän työssä että tarpeen mukaan luokka- ja pienryhmätasolla. Käymme läpi esimerkiksi mielen hyvinvointia, kaverisuhteita, työrauhaa, tunnetaitoja, päihdekasvatusta ja turvataitoja, Engström jatkaa.

 

Moniammatillista yhteistyötä

Koulukuraattorien työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö niin yksilökohtaisessa kuin yhteisöllisessäkin opiskeluhuollossa. Työn keskeinen arvo on lapsilähtöisyys, joka näkyy niin työotteessa kuin käytetyissä menetelmissä.

- Painotamme aina lapsille ja nuorille, että mistä tahansa asiasta voi tulla tapaamaan kuraattoria, jos asia on sellainen, että se painaa mieltä eikä olo helpotu, vaikka siitä puhuisi läheisten kanssa, Engström kertoo.

- Usein teemat liittyvät mielialaan, perhesuhteisiin, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin.

Kesällä auennut Päijät-Hämeessä toimiva Onks tää normaalia? -chat on tuonut uudenlaisen lähestymiskanavan nuorille. Chatissa alueen ammattilaiset vastaavat lasten ja nuorten kysymyksiin.

Kehitys- ja kokeiluasteella oleva chat on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan ja sen aukioloaikoja laajennetaan joulukuun alusta lähtien.

- Myös me kuraattorit ja Orimattilan nuorisopalveluiden työntekijät päivystämme säännöllisesti chatissä. Chat tuo aivan uuden ulottuvuuden ja mahdollisuuden lapsille ja nuorille saada apua ja tukea matalalla kynnyksellä, Engström iloitsee.

 

Palvelu myös lähikuntiin

Orimattilan kaupunki järjestää esi-, perus- ja lukio-opetukseen oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut.  Syksystä alkaen Orimattila on tehnyt Pukkilan ja Myrskylän kuntien kanssa sopimuksen kuraattori- ja psykologipalveluiden myymisestä naapurikuntiin.

- Oppilashuollon työntekijöiden jalkautuminen naapurikuntiin vahvistaa entisestään alueen lasten ja nuorten palveluiden yhtenäistämistä ja kehittämistä, Uotinen kertoo.

Käytännössä kuraattori käy Myrskylässä ja Pukkilassa kahtena koulupäivänä viikossa.

- Sovimme päivät yhdessä koulupsykologien ja kouluterveydenhoitajien kanssa niin, että oppilashuoltoryhmän on mahdollista kokoontua koululla säännöllisesti. Järjestely on toiminut hyvin ja syksy lähtenyt hienosti käyntiin, Engström kertoo.