Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn toiseksi viimeiseen kokoukseensa maanantai-iltana.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi Orimattilan kaupungin hyvinvointiraportin vuodelta 2018. Se on kaupungin ensimmäinen kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja niihin liittyviä toimenpiteitä erilaisin indikaattorein esittelevä vuosikooste. Jatkossa kooste julkaistaan aina syksyisin.

Kaupunginhallitus sai käsiteltäväksi sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen tilaratkaisuja lähdetään valmistelemaan tulevaisuudessa 2A-vaihtoehdon pohjalta (lue lisää vaihtoehdosta varhaiskasvatuksen kiinteistöselvityksestä https://www.orimattila.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategiat-ohjelmat-saannot). Ehdotuksella on suurimmat vaikutukset Orimattilan keskustaan, jossa lähivuosina joudutaan ottamaan kantaa päiväkotien remontteihin ja laajennuksiin sekä toimintojen uudelleen sijoitteluihin. Vekkulan ryhmäperhepäiväkoti ehdotetaan siirrettäväksi Vuorenmäen koulun tiloihin. Länsi-Orimattila varhaiskasvatusta ja koulupalveluja suunnitellaan Hennaan ja kaupunginhallitus on linjannut jo aiemmin, että varhaiskasvatukselle vuokrataan ensi sijassa tilat Hennaan suunnitellusta kerrostalosta. Koulujen osalta tehdään vuoden 2020 aikana vastaava tilaselvitys, joka tehtiin jo syksyllä varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja tarkastellaan kouluverkkoa suhteessa laskevaan oppilasmäärään. Samalla tutkitaan mahdollisuus sijoittaa esiopetus niihin koulukiinteistöihin, joissa sitä ei vielä ole. Esiopetuksen tilatarkastelulla ja aiemmin tehdyllä palvelusetelipäätöksellä on vaikutuksia varhaiskasvatuksen tilaratkaisuihin erityisesti Orimattilan keskustassa ja niiden lopullisissa linjauksissa. Kaupunginhallitus totesi päätöksessään, että kaikista palveluverkkoselvityksestä ehdotetuista hankkeista tehdään erilliset päätökset.

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan esittämän palveluverkkoselvityksen ja esitti sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupungissa toteutetaan vuonna 2020 anonyymin rekrytoinnin kokeilu. Anonyymissä rekrytoinnissa häivytetään tehtävän kannalta epäolennaiset tiedot osaksi hakemusprosessiaikaa. Kokeilun tavoitteena on edistää kaupungin henkilöstön monimuotoisuuttaa ja vähentää mm. sukupuoli- ja ikäsyrjintää, edistää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita, parantaa esimiesten rekrytointiosaamista ja selvittää, tuottaako anonyymi rekrytointi lisää työtä rekrytointiprosessiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernitoimialan, rahoituksen ja terveydenhuolloin kiinteistökuntayhtymän purkamisesta aiheutuvat määrärahamuutokset ja esitti ne edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosten taustalla ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätösennuste, tulorekisterin ongelmat ja verokorttiuudistus, arvioitua pienemmäksi jäävä kiinteistövero, korkotuottoihin ja korkokuluihin vaikuttanut alhaalla pysynyt korkotaso sekä PHP Holdingin ylimääräinen osingonmaksu. Muutosten vaikutus on 4 223 600 euroa tulosta heikentävä.

Kaupunginhallitus myönsi Salusjärven Avantouimareille vapautuksen Salusjärjven leirikeskuksen vuokrasta 1.12.2019-31.3.2020.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotettiin viittä ilmaista kuntosali- tai uimahallikäyntiä kuntalaisille. Aloitteeseen tehdyn selvityksen mukaan maksuttomuus aiheuttaisi liikuntapalveluille tulonmenetystä, jota ei ole huomioitu talousarvioesityksessä. Samaan aikaan maksuttomuuden seurauksena mahdollisesti kasvavia tuloja ei kyetä arvioimaan ilman digitaalisten järjestelmien kehittämistä, koska mm. tietosuojasyistä kassalla ei voida pitää paperista kirjanpitoa maksuttomien käyntikertojen määrästä. Lisäksi mahdollisten vapaalippujen toteuttaminen paperisena vaatisi merkittävän lisäresurssin liikuntapalveluiden hallintoon. Sen sijaan uuden uimahallin valmistuttua edullisin ratkaisu olisi tarjota kuntalaisille maksuttomia käyntejä avajaisviikolla. Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteeseen annetun vastauksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600