Hyppää sisältöön

Öljysäiliön omistaja tai haltija on aina vastuussa säiliöstä ja sen määräysten mukaisten tarkastusten tilaamisesta. Säännöllisesti huollettu säiliö on pitkäikäisempi ja turvallisempi. Kiinteistöllä öljyvahinkojen korjauskustannukset jäävät harvoin alle 10 000 euroon ja voivat nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Onnettomuustilanteissa vakuutusyhtiön korvauksiin voi vaikuttaa säiliön tarkastamattomuus. Vakuutusehdot on hyvä tarkistaa.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan kaikki öljylämmitys- ja polttonestesäiliöt sekä kiinteät vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt tulee kiinteistön/säiliön omistajan tai haltijan tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen pohjavesialueiden ulkopuolella olevien maanalaisten ja maanpäällisten säiliöiden sekä pohjavesialueella sijaitsevien maanpäällisten säiliöiden tarkastukset tulee tehdä tarkastuksessa todetun säiliön kuntoluokan mukaisesti.

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljylämmitys- ja polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa määräajoin siten kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) on säädetty.

Olipa polttoaine- tai kemikaalisäiliösi pohjavesialueella tai sen ulkopuolella, niin kaikki tarkastamattomat, yli 10 vuotta vanhat säiliöt on tarkastettava vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen tekijällä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys.

Huolehtimalla vastuustasi huolehdit samalla ympäristöstä!

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelusihteeri
Kirsi Liukkonen-Hämäläinen

040 521 6733

Ympäristötarkastaja
Mirja Mynttinen

044 781 3731