Hyppää sisältöön

Orimattilassa koulutetaan ensi keväänä nuuska-agentteja. EHYT ry:n tuottamassa mallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

- Idea nuuska-agenttikoulutuksesta syntyi, kun kaupungissa pohdittiin miten vastata yhä lisääntyvään nuorten nuuskaamiseen. Nuuska-agentti toiminnasta on esimerkiksi Lahdesta hyviä kokemuksia, hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen sanoo.

- Lisäksi suunnitteilla on vanhemmille tarkoitettua koulutusta. Koulutukset ovat osa kaupungin laajempaa, ehkäisevän työn kehittämistä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.–9.-luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään. Nuuska-agentit pitävät nuuska-infoja nuoremmille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla harrastustoiminnassa. Myös alueen seurat, yhdistykset ja järjestöt voivat hyödyntää agenttien osaamista esimerkiksi kutsumalla heitä vanhempainiltoihin.

Nuuska-agenteilla on käytössään oma koulutusmateriaali. He toimivat myös vaikuttajina ja aloitteen tekijöinä aiheeseen liittyvissä toiminnoissa.

- Orimattila on useita innokkaita, yläkouluikäisiä nuoria, jotka osallistuvat ensimmäiseen koulutukseen. Tavoitteena on, että malli tulee meillä pysyvästi käyttöön, Hämäläinen sanoo.

Nuuska-agentteja ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esimerkiksi opettaja tai nuoriso-ohjaaja. Mallissa nuoret ovat kuitenkin itse koulutusten suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat toiminnastaan nuuska-agenttina digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esimerkiksi kesätyöhakemukseen.