Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai-iltana syksyn viimeiseen kokoukseensa. Kaikki valtuutetut olivat paikalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoituskatsauksen 2019 ja kaavoitusohjelman 2020-2024. Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava tiedote kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista kaava-asioista. Kaavoitusohjelma sisältää kriteerit, joiden mukaan vireillä olevia ja uusia kaavahankkeita asetetaan tärkeysjärjestykseen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi strategisen maankäytön suunnitelman 2019. Suunnitelman tehtävänä on täydentää kaupungin strategiaa ja ohjata alueiden käytön kehittämistä.

Suunnitelman mukaan kaavoituksen painopiste on Orimattilan keskustassa ja Pennalassa. Yksittäisiä hankkeita tehdään tarvittaessa Hennaan, Virenojalle ja Artjärvelle. Orimattilan keskustassa edistetään ensisijaisesti valmiin tonttimaan käyttöönottoa. Keskusta pääkasvusuunta on pohjoiseen. Pennalan asuntoalueella lisätään maanhankintaa pientalorakentamisen tarpeisiin ja elinkeinotontteja tuotteistetaan myyntikuntoon esirakentamalla. Hennassa tehdään asemakaavan toteuttavuustarkastelu. Lisäksi edistetään Tuuliharjan liittymän parantamista ja uuden yhdystien rakentamista Vanhalle Helsingintielle.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmasta. Talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin yhdellä tekstimuutoksella.

Venla Avelin esitti, että yhteiskoulun väistötilat vuokrataan jo syksystä 2020 alkaen ja asian rahoittamiseksi annetaan rahoituslaskelmaan lainanottovaltuus. Esitys hylättiin äänin 17–15, yksi äänesti tyhjää. Tuloksesta jätettiin eriävä mielipide.

Jarmo Keskevaari esitti toimenpidealoitteen, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, joilla turvataan palkkaus hankepäällikön tehtävään 1.4.2020 alkaen vuoden loppuun budjetin sisäisin ratkaisuin. Esitys hyväksyttiin äänin 15–14.

Susanna Särkinen esitti, että uuden yhteiskoulun rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Esitys hylättiin äänin 23–7.

Lisäksi Susanna Särkinen esitti, että investoinnista poistetaan Hennan päiväkodin kalusteet. Esitys hylättiin äänin 21–12.

Juha Hirvonen esitti, että Hennan katurakentamisen investoinneista poistetaan Hennan alueen kehittämiseen tarkoitettu 820 000 euroa. Esitys hylättiin äänin 20 –11.

Tapio Malmiharju esitti, että investoinneista poistetaan Koirapuisto. Esitystä ei kannatettu ja niinpä puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konsernitoimialan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma määrittää alan työskentelyä ohjaavat tavoitteet ja toimenpiteet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Orimattilan seudun terveyden huollon kiinteistökuntayhtymän tilinpäätöksen 1.1.-30.6.2019 ja loppuselvityksen 30.6.2019 sekä myönsi vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle kyseiseltä tilikaudelta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinvoima- ja teknisen valiokunnan määrärahamuutokset koskien elinvoima- ja teknisen valiokunnan, vesilaitoksen ja ympäristövaliokunnan meno- ja tulomäärärahoja sekä Jokivarren koulun, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, Hennan maa- ja vesirakentamisen sekä Arolan Metsärinteen investointimäärärahaa. Muutokset ovat 369 000 euroa käyttötalouden tulosta heikentäviä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinvoima- ja teknisen valiokunnan määrärahamuutoksen kaupungin vastuulle siirtyneeseen Terveyskeskus-kiinteistöön liittyen. Menomäärärahoja lisättiin 150 000 euroa ja tulomäärärahoja 403 500 euroa mm. kiinteistön hallintaan ja ylläpitämiseen ja investointimäärärahoja hammashoitolan saneerauksen 668 000 euroa ja välikaton 1. vaiheen kunnostukseen 130 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan määrärahamuutokset. Ulkoisiin menomäärärahoihin tuli 240 400 euron lisäys ja tulomäärärahoihin 140 000 euron lisäys. Menojen ylitykset koostuvat pääosin henkilöstö- ja vuokrakuluista.

Seuraavaksi kaupunginvaltuusto hyväksyi konsernitoimialan, rahoituksen ja terveydenhuolloin kiinteistökuntayhtymän purkamisesta aiheutuvat määrärahamuutokset. Määrärahamuutosten taustalla ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätösennuste, tulorekisterin ongelmat ja verokorttiuudistus, arvioitua pienemmäksi jäävä kiinteistövero, korkotuottoihin ja korkokuluihin vaikuttanut alhaalla pysynyt korkotaso sekä PHP Holdingin ylimääräinen osingonmaksu. Muutosten vaikutus on 4 223 600 euroa tulosta heikentävä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointiraportin vuodelta 2018. Raportti on kaupungin ensimmäinen kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja niihin liittyviä toimenpiteitä erilaisin indikaattorein esittelevä vuosikooste.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvitys ohjaa toimialan kehitystä tulevina vuosina.

Viimeiseksi valtuusto sai käsiteltäväkseen neljä valtuutettujen aloitetta. Ville Erola ehdotti, että henkilöstön jouluruokailu siirretään ilta-aikaan ja että Käkelään lisätään katuvalaistusta. Arja Simola ehdotti, että kaupungin kuntosali ja uimahalli olisivat maksuttomia alle 18-vuotiailta koulujen loma-aikoina. Sari Sikkilä ehdotti henkilöstön palkitsemista säästöidealoitteista.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!