Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki ja Kuntien Tiera Oy solmivat 10.12.2019 viisivuotisen sopimuksen tietohallinnon ja ICT-palveluiden yhteistyöstä. Orimattila on yksi Tieran yli 300:sta omistajasta.

Tietohallintopalvelut valittiin uudistamisen kohteiksi osittain vanhentuneen tekniikan sekä kertyneen kehitysvelan paikkaamiseksi. Tietohallinnossa haluttiin myös varautua entistä paremmin muutostekijöihin sekä mahdollisiin riskeihin. Kaupungin oma atk-yksikkö todettiin liian pieneksi selviytymään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Orimattilassa selvitettiin Kuntien Tieran kanssa tietohallinnon uudistamisen vaihtoehtoja. Kaupunki totesi kolmen valittavissa olevan vaihtoehdon välillä tietohallinnon ulkoistamisen olevan paras ratkaisu kuntalaisille tarjottavien palveluiden turvaamiseksi.

- Uudistus luo pohjan kaupungin strategian mukaiselle digitaalisten palveluiden kehittämiselle, sanoo kaupunginjohtaja Osmo Pieski.

- Lisäksi ratkaisu parantaa kaupungin tietojärjestelmien toimintavarmuutta.

Kaupunginhallitus päätti ulkoistaa tietohallintopalvelut kokonaan Tieralle vuoden 2020 alusta alkaen.

- Olemme ylpeitä Orimattilan kaupungin luottamuksesta Ulkoistuspalveluitamme kohtaan, sanoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

- Vuoden 2019 aikana useat kunnat ovat luovuttaneet laajoja IT-palvelutuotantovastuita Tieralle. Näin omistaja-asiakkaamme pääsevät lyhyessä ajassa hyötymään Tieran tekemistä panostuksista ulkoistuspalveluihin. Orimattilan kaupungin selkeät tavoitteet kumppanuuteemme luovat hienon edellytyksen yhteiselle kehitysmatkalle.