Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui maanantai-iltana vuoden viimeiseen kokoukseensa.


Kaupunginhallitus sai tiedoksi yhteiskoulun sisäilmatutkimuksen tulokset. Hallitus kuuli ennen kokousta sisäilmatutkimuksen tekijää, terveydensuojelua ja sivistystointa. Hallitus päätti, että yhteiskoululle hankitaan väistötilat syksystä 2020 lukien ja tutkimuksessa ehdotut korjaukset tehdään.

Seuraavaksi kaupunginhallitus sai tiedoksi uuden yhteiskoulun hankesuunnitelman. Hallitus antoi jatkovalmisteluohjeeksi, että asia viedään sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan käsittelyyn.

Kaupunginhallitus hyväksyi Myllylän koulun vanhan osan peruskorjauksen L2-suunnitelmat. Hankkeen rakennuskustannukset selviävät ensi vuoden alussa, kun suunnitelmien mukainen urakka on saatu laskettua. Ensimmäisen vaiheen purku-urakka valmistuu maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen aloitetaan peruskorjaustyöt.

Hallitus myönsi Orimattilan Pedot ry:lle 35 600 euron tilapäislainan. Laina on tarkoitettu jalkapallohallin kehittämishankkeeseen, jonka aikana uusitaan ja parannetaan hallin tekonurmialustaa, valaistusta, katsomo- ja pukuhuonerakenteita sekä rakentaa sisäharjoittelua varten pallokaukalo.

Hallitus myönsi Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:lle 34 600 euron tilapäislainan. Laina on tarkoitettu ampumaratojen kehittämishankkeeseen, jolla on tarkoitus kattaa ampumaratoja ja parantaa ratojen lyijynkeruujärjestelmiä.

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan varhaiskasvatuksen palvelupäällikön vakinaiseen virkaan 1.4.2020 lukien. Palvelupäällikkö toimii esimiehenä perhepäivähoidossa, vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta sekä lasten sijoittamisesta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen yhdessä esimiesten kanssa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, ettei kaupungin omistama yleisten rakennusten korttelialue Helsingintien ja Palotien risteyksen alueella sovellu sellaisenaan yleisten rakennusten käyttöön. Korttelin rakentaminen vaatii tarkempaa maankäytön suunnittelua, joten alueen tuleva maankäyttö ratkaistaan myöhemmin asemakaavan muutoksella.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi elinvoima- ja teknisen valiokunnan kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävän rakentamisen sekä katujen päällystämisen työohjelmat vuodelle 2020. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle 3 400 euron avustuksen. Seuralla on meneillään LITTI2-hanke ja avustuksen turvin hankkeessa olevien työllistettyjen työsuhteet saadaan vietyä loppuun ja etsittyä jatkopaikat niitä tarvitseville.

Hallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy skeittipuisto-hankkeelle 25 000 euron määrärahan ylityksen. Lisäkustannuksia hankkeelle aiheutti mm. paikanvaihto alkuperäisestä suunnitelmasta. Uusi sijainti lisäsi pohjatöiden ja valaistuksen kustannuksia. Kaupunginhallitus päätti myöntää eron irtisanoutuneelle kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajalle.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!