Hyppää sisältöön

Yhteiskoulun sisäilmatutkimus nostaa kaksi ongelmaa – alipaineen ja kuidut

Orimattilan Yhteiskoulun sisäilmatutkimus on valmistunut. Tutkimuksella selvitettiin aiemmin tehtyjen korjausten onnistumista ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin toimenpide-ehdotuksia, joilla tilojen loppuajan käyttöä voidaan turvata. Tutkimuksen teki Vahanen Rakennusfysiikka Oy.

Tutkimustulokset esiteltiin hallitukselle maanantaina. Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymään talousarvioon on kirjattu, että Orimattilan yhteiskoulua koskevien lisätutkimusten valmistuttua tarkennetaan välittömästi väistötilojen hankinta-aikataulua ja tehdään tarvittavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019, että yhteiskoulu siirtyy väistötiloihin syyslukukauden 2020 alusta ja sisäilmatutkimuksessa esitetyt korjaukset tehdään. Päätös perustui tutkimustuloksiin, terveydensuojelun näkemykseen sekä opetustoimen näkemykseen koulun toiminnan järjestelyistä.

Painesuhde muutetaan loppuajaksi

Tutkimukset tehtiin yhteiskoulussa marraskuun aikana.

- Merkittävimmät sisäilman laatuun vaikuttavat asiat olivat rakenteissa ja niiden liittymissä havaitut ilmavuodot, kertoo toimitilajohtaja Jussi Törrönen.

- Samaan aikaan kaikki tilat olivat alipaineisia ulkoilmaan nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen sisäilmaan on voinut kulkeutunut korvausilman mukana rakenteiden epäpuhtauksia, hän jatkaa.

Epäpuhtauksia on voinut kulkeutua erityisesti alapohjarakenteesta. Rakennuksen pohja kostuu neljästä kerroksesta – ylimpänä olevasta lattiapinnoitteesta, betonilaatasta, valupaperista ja alimpana olevasta kevytsorasta. Rakennuksen pohjakerroksen lattialaattojen alla olevassa kevytsorassa todettiin rakenteelle tyypillistä mikrobikasvustoa tai mikrobivaurioon viittaavaa hajua eristeissä.

Toimenpidesuosituksissa ehdotetaan, että rakennuksen käytön loppuajaksi rakennuksen ilmatiiveyttä parannetaan ja ilmanvaihtojärjestelmä säädetään ylipaineiseksi.

- Näin ilma kulkeutuu rakennuksesta ulospäin, ei rakenteista sisäilmaan. Ratkaisu ei ole rakenteiden kannalta kestävä, mutta purettavan rakennuksen kohdalla näin voidaan toimia, Törrönen sanoo.

Kuitulähteet poistetaan tai pinnoitetaan

Rakennuksessa havaittiin mineraalikuitulähteitä tuloilmapäätelaitteiden äänieristyslevyissä sekä rikkinäisissä alakattolevyissä.

- Kuiduilla on ollut mahdollisuus sekoittua avoimilta mineraalivillapinnoilta sisäilmaan, kertoo Törrönen.

- Toimenpidesuositusten mukaan tuloilmapäätelaitteiden mineraalikuitulähteet tulee poistaa ja rikkinäiset alakattolevyt pinnoittaa. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä tulee puhdistaa ja koululla tehdä korjaustöiden jälkeen tehostettu siivous.

Rakennuksen painesuhteiden korjaaminen on aloitettu ja tutkimuksessa havaitut tiivistyspuutteet on korjattu. Muiden tutkimusselostuksessa esitettyjen toimenpiteiden suunnittelu ja kustannusarvio on tilattu Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä.

Tyypillisiä sisäilmaoireiden lähteitä

Ympäristöterveyskeskuksen terveydensuojelupäällikkö Mika Rouhiainen pitää tutkimuksissa löydettyjä syitä tyypillisinä sisäilmaoireiden lähteinä.

- Sisäilmakonsultin esittämillä toimenpiteillä huolellisesti suunniteltuna, toteutettuna ja olosuhteita seuraamalla päästään hyvin todennäköisesti lyhytaikaisesti tilanteeseen, jossa koulussa voidaan jatkaa normaalia toimintaa, sanoo terveydensuojelupäällikkö Mika Rouhiainen.

- Erityisen suuri painoarvo toimenpiteissä on tilojen ja irtaimiston tehosiivouksella korjaavien toimenpiteiden jälkeen. Tästä huolimatta on todennäköistä, että herkistyneimmät henkilöt saavat tiloissa edelleen oireita. Näille henkilöille tulee järjestää opetus muussa tilassa.

Tervetuloa tutustumaan sisäilmatutkimukseen kaupungintalon neuvontaan, ennen joulua ke, to ja pe klo 9-15!