Hyppää sisältöön

Asiakasohjaus Siiri muuttaa Lahden palvelutorille, Trion toiseen kerrokseen 13.1.2020. Myös palvelunumero muuttuu. Uusi numero 1.1.2020 alkaen on 044 482 5050.

Siirissä tarjotaan ohjausta ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Siiristä saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Asiakasohjaus Siiriin, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Asiakasohjaus Siirissä asiointi arkisin klo 9- 15.00. Osoite tällä hetkellä Vapaudenkatu 23 B, Vapaudenkadun ja Saimaankadun kulma, puh. 03 818 5555

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Asiakasohjaus Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.