Hyppää sisältöön

Kaupungin tilapalvelu on ryhtynyt toteuttamaan yhteiskoulussa sisäilmatutkimusraportissa ehdotettuja, tilojen käyttöä turvaavia toimenpiteitä.

Toimenpidesuosituksissa ehdotetaan, että rakennuksen käytön loppuajaksi rakennuksen ilmatiiveyttä tulee parantaa ja ilmanvaihtojärjestelmä säätää ylipaineiseksi. Näin ilma kulkeutuu rakennuksesta ulospäin, ei rakenteista sisäilmaan.

- Painesuhteiden muuttamisen kannalta tarpeelliset, tutkimuksessa havaitut tiivistoimenpiteet on tehty, kertoo toimitilajohtaja Jussi Törrönen.

Painesuhteita ryhdyttiin muuttamaan välittömästi tutkimuksen valmistuttua.

- Ilmanvaihdon tasapainotus on aloitettu ja rakennuksessa ollut voimakas alipaine on nyt pois, kertoo Törrönen.

Tällä hetkellä rakennuksen tulo- ja poistoilmanvaihtokoneita muunnetaan tarkemmin säädettäviksi, jotta ylipaineistuksen säätäminen ja seuranta on mahdollista. Samaan aikaan ilmanvaihdon ylipainestamisesta ja sen seurannasta laaditaan suunnitelma.

Rakennukseen on asennettu 4 mittaria, joilla seurataan rakennuksen sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa. Lisäksi rakennukseen asennetaan kaksi paine-eromittaria, joilla seurataan alapohjan ja sisäilman välistä paine-eroa.

Loput korjaustoimenpiteet alkuvuodesta

Tilapalvelu on pyytänyt muista tutkimusselostuksessa esitetyistä toimenpiteistä suunnitelman ja kustannusarvion.

Tarjoukset on pyydetty mineraalikuituja sisältävien äänieristyslevyjen vaihtamisesta sekä tilojen akustiikkalevyjen pinnoittamisesta, paine-eromittareiden sijoituspaikoista sekä tarvittaessa tehtävästä alapohjarakenteiden alipaineistamisesta.

Tilapalvelu puhdistaa ilmanvaihtokoneen ja tuloilmaventtiilin kammiot. Tehostettu siivous tullaan tekemään korjaustoimenpiteiden jälkeen hiihtolomalla.

Korjausten toteuttamissuunnitelmat ja niiden kustannusarviot saadaan tammikuussa.