Hyppää sisältöön

Esiopetus
Elokuussa 2020 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 20.1.-14.2.2020 ensisijaisesti sähköisesti tai hakulomakkeilla https://peda.net/orimattila/v/lomakkeita. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät varhaiskasvatuspalveluiden www-sivuilta: https://peda.net/orimattila/v/hpl

Peruskoulu
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 20.1.-2.2.2020 . Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai Orimattilan sivistyspalvelukeskuksessa 27.-31.1.2020 viraston aukioloaikoina (2. kerros Pappilantie 2).

Oppilaiden vanhemmille postitetaan 15.1.2020 kirje, jossa he saavat kouluun ilmoittautumisoppaan ja tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulun käynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen. Jos oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä.

Lisätietoja löydät opetuspalveluiden www-sivuilta: https://peda.net/orimattila/peruskoulut/ojll