Hyppää sisältöön

Yhdeksälle Orimattilan koululle myönnettiin kouluruokadiplomi. Jokivarren koulu sekä Erkko-lukio ja Orimattilan yhteiskoulu saivat diplomin jo vuonna 2016. Järvikunnan, Kuivannon, Luhtikylän, Pennalan, Tönnön, Virenojan ja Vuorenmäen kouluille myönnettiin diplomi syyslukukauden 2019 lopussa ja aiemmin diplomin saaneiden koulujen tunnustukset uudistettiin. Myllylän koululle diplomia ei tässä vaiheessa haettu koulun peruskorjauksen vuoksi.


Kouluruokadiplomi on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikettiöosaajat ry. Diplomin tavoitteena on kohottaa kouluruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko koulun yhteistä toimintaa.


Diplomia haettaessa vastataan kysymyssarjaan, joka sisältää 45 kriteeriä kouluruokailun eri osa-alueista. Kriteereissä kartoitetaan muun muassa ylijäämäruoan käyttöä, ruokailuun varattua aikaa, ruokailuympäristön viihtyvyyttä ja oppilaiden osallistamista.


Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo on tyytyväinen siihen, että kaikki koulut ovat lähteneet mukaan diplomin toteuttamiseen:


-Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan koulupäivää ja merkityksellistä hyvinvoinnin näkökulmasta. Kouluruo-kadiplomi on näppärä väline kouluruokailun laadun kehittämiseen ja hyvinvointityöhön.

 

Ateriapalveluiden ja koulujen yhteistyötä


Kouluruokadiplomin hakeminen on ateriapalveluiden ja koulujen yhteistyötä. Orimattilan ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäisen mukaan oppilaiden osallistaminen on näkynyt esimerkiksi kouluterveyskyselyiden tuloksissa.


- Oppilaille on viime vuosina tehty erilaisia kouluruokailua koskevia kyselyitä ja heitä on pyydetty mukaan ideoimaan ja järjestämään teemapäiviä, toteaa Lempiäinen.


- Jatkossa teemme edelleen tiivistä yhteistyötä kouluruokailun parissa, hän jatkaa.

Orimattilan sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on tehty tiivistä yhteistyötä lasten ruokailukulttuurin kehittämisessä ateriapalveluiden kanssa jo vuosien ajan. Varhaiskasvatuksessa saatiin vuonna 2019 makudiplomit kuuteen päiväkotiin ja SAPERE-ruokakasvatusohjelmaa on toteutettu vuodesta 2015 alkaen.

Kouluruokadiplomeita juhlistetaan Orimattilan kouluilla torstaina 30.1.2020. Koululounaan yhteydessä oppilaille ja henkilöstölle tarjotaan kiitoksena yllätysjälkiruoka.

 

Lisätietoja:
Elina Lempiäinen
ruokapalvelupäällikkö
puh. 040 837 8678