Hyppää sisältöön

Länsi-Orimattilan vanhempainyhdistys on esittänyt huolensa Luhtikylän esiopetuksen tilanteesta, koska esiopetusta ei järjestetä Luhtikylässä tulevana lukuvuotena. Huoli koskee sitä, että esioppilaat sijoitetaan joko Pennalan tai Virenojan esiopetusryhmiin. Vanhempainyhdistys on esittänyt, että lapsille tulisi järjestää kuljetus esiopetuksen ja päiväkodin välillä, jolloin lapset voisivat viettää osan päivästä ryhmäperhepäiväkoti Tähtelässä.

Luhtikylässä on väestörekisteritietojen mukaan neljä esiopetusikäistä lasta syksyllä 2020. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta on määritellyt, että esiopetuksen pienin ryhmäkoko on kuusi lasta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa on linjattu, että esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään esiopetuspaikassa. Päätökset esiopetuksen järjestämisestä on tehty näiden tietojen perusteella. Päätöksiin on vaikuttanut olennaisesti myös kaupungin tiukka taloustilanne.

Pennalasta tai Virenojalta ei voida järjestää vanhempainyhdistyksen toivomaa kuljetusta Luhtikylään. Perusopetuslain mukaan kuljetusoikeus koskee vain esiopetusta. Varhaiskasvatuslaki ei velvoita järjestämään kuljetuksia. Jos lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, kuljettaminen on vain vanhempien vastuulla. Kyse on myös asukkaiden yhdenvertaisuudesta, sillä kaupunki ei voi tarjota kuljetuksia vain tietyn alueen lapsille.

Vanhempainyhdistyksen toiveena on, että lapset voisivat viettää koko päivän Luhtikylässä. Ryhmäperhepäiväkoti Tähtelässä on lain mukaan paikka enintään 12 lapselle, eikä sieltä ole vapautumassa riittävästi paikkoja. Toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista, sillä rahaa ei ole henkilökunnan palkkaamiseen tai lisätiloihin.

Vanhempainyhdistyksen kannanotto vietiin valiokunnan 4.2.2020 pidettyyn kokoukseen. Valiokunta keskusteli vuoden 2020 sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä Luhtikylän esiopetuksen järjestämisestä. Valiokunta piti voimassa aiemman päätöksensä esiopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2020–2021. Päätökset esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikoista lähetetään perheille huhti-toukokuun aikana.

Varhaiskasvatuspalveluissa kiitetään vanhempainyhdistystä aktiivisuudesta ja toivotaan, että rakentava yhteistyö voi jatkua siitä huolimatta, ettei esitettyihin toiveisiin voida vastata. Tulevien esioppilaiden huoltajat voivat olla yhteydessä syksyn opetusjärjestelyistä Pennalan päiväkodin johtajaan Kirsi Torilaan, puh. 044 781 3532.

Ystävällisin terveisin

Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh. 040 540 1351