Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginvaltuusto kokoontui kaupungintalolla maanantaina 17.2. Vuoden ensimmäisen kokouksen pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja on sen jälkeen luettavissa kaupungin verkkosivuilla.  

Skeittipuiston rakentamisen kustannukset ylittyivät arvioidusta 140 000 eurosta 25 000 eurolla. Lisäkustannukset johtuivat muun muassa välttämättömästä paikanvaihdosta. Valtuusto hyväksyi määrärahan ylityksen. 

Kaupunki on vuonna 2009 päättänyt kaavoittaa Virenojan kylässä sijaitsevan 4,8 hehtaarin alueen asumiskäyttöön. Alue on kokonaan kaupungin omistama. Kaavaluonnos koostuu 20 uudesta pientalotontista, lähivirkistysalueista, katualueista ja erityisalueista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Virenojan asemakaavan. Uuden alueen tontit tulevat myyntiin vuonna 2021 keväällä

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain asemakaava-alueen tonttien hinnoista. Valmisteilla olevassa uudessa mallissa hinnat on määritelty vyöhykkeiden mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti, että vyöhykekarttojen mukainen hinnoittelu on voimassa toistaiseksi. Tonttien hintoihin lisätään lohkomiskulut. Kerrostalotonttien myyntihinnat päätetään Hennan aluetta lukuun ottamatta aina erikseen. Vuokratonttien nykyisillä vuokralaisilla on mahdollisuus lunastaa tontti vanhan hinnoittelun perusteella kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Valtuusto käsitteli yhteiskoulun väistötiloista koituvia kustannuksia. Kaupunginhallitus on päättänyt hankkia väistötilat Adapteo Finland Oy:lta. Tilat otetaan käyttöön syyslukukaudella 2020. Kaupunginvaltuusto myönsi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle 582 230 euron ja elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle 243 700 euron lisämäärärahan. Niiden jälkeen vuoden 2020 talousarvio on 813 600 euroa alijäämäinen. Vaje katetaan lainalla.

Valtuusto käsitteli myös hallintosäännön muutoksia, jotka se päätti hyväksyä. Elinvoima- ja teknisen valiokunnan esittämät muutokset johtuvat yksityistielain voimaantulosta, jonka seurauksena tiejaosto lakkautetaan. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan esittämien muutosten taustalla ovat varhaiskasvatuksen tehtävämuutokset, joiden seurauksena viranhaltijoiden nimikkeitä muutetaan ja toimivaltaa jaetaan uudestaan. 

Hallintosääntöön päätettiin tehdä myös seuraavia muutoksia: 

Kaupunginhallituksen toimivaltaan lisättiin markkinointistrategian hyväksyminen. Kaupunginjohtaja puolestaan hyväksyy jatkossa vuosittaisen markkinointisuunnitelman. Esimiesten puuttumiskeinoja tarkennettiin vastuunjaon selkiyttämiseksi.

Valtuuston kokouksessa jätetiin myös aloitteita. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kaupungin sisäisistä kokouksista kirjattavat muistiot jaettaisiin toimialan työntekijöille ja valtuutetuille.

Pertti Laaksonen (kd.)  jätti aloitteen, jossa esitetään Orimattilan kaupungille toimia hoitajien koulutuspaikkojen lisäämiseksi.