Hyppää sisältöön

Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä Hollolan kunnan yhteiseksi maahanmuuttokoordinaattoriksi on valittu filosofian maisteri, sosionomi (amk) Laura Altarriba. Hän aloittaa 6.4.2020. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2021 loppuun saakka. Tehtävään tuli 18 hakemusta.

Koordinaattorin työpanos jakautuu tasan kolmen kunnan kesken. Heinolan kaupunki toimii työnantajana ja muut kunnat ostavat palvelut. Koordinaattori vastaa kuntien lakisääteisiin kotouttamistehtäviin kuuluvien toimintojen koordinoimisesta.

Maahanmuuttokoordinaattorin työ on etupäässä turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina saapuvien ihmisten kuntaan asettumisen ja arjen järjestelyjä yhdessä laajan toimijaverkoston kanssa. Tehtäviin kuuluu myös yleistä ohjausta ja neuvontaa, paikallisten verkostojen koordinointia sekä ammattilaisten tukemista vaikkapa tulkkipalvelujen käytössä.

Heinolan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilän mukaan yhteinen koordinaattori tuo yhdenmukaisuutta Päijät-Hämeen seudulle.

– Jonkin verran on ihmetelty, miksi juuri nämä kunnat menevät kimppaan. Heinola, Orimattila ja Hollola ovat lähtökohtaisesti hyvin samankaltaisessa tilanteessa kiintiöpakolaisten kotouttamisen suhteen. Esimerkiksi Heinolan kaupunki on valtuuston päätöksellä sitoutunut ottamaan maksimissaan 10-15 kiintiöpakolaista vuosittain. Millään näistä kolmesta kunnasta ei ole tarvetta kokopäiväiselle työntekijälle, joten on mielekästä jakaa resursseja, Mäkilä sanoo.

Mäkilä muistuttaa myös, että Lahdessa maahanmuuttajataustaisia on huomattavasti enemmän kuin ympäristökunnissa. Lahden kaupungin alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi palvelee oman kaupungin lisäksi myös seudun muita kuntia.

Orimattilassa puolestaan on päättymässä EU-rahoitteinen kiintiöpakolaisten kotouttamishanke. Hankkeessa on onnistuttu kotouttamaan tuloksellisesti Orimattilaan yli 20 kiintiöpakolaista.

– Hankkeen aikana on tunnistettu, että maahanmuuttotyötä tarvitaan edelleen, mutta tarvetta Orimattilan kaupungin omalle kokoaikaiselle resurssille ei todettu enää olevan. Maakunnallisessa yhteistyössä löydettiin nopeasti sama näkökulma ja tarve kolmen kunnan kesken, kertoo Orimattilan kaupungin hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen.

Maahanmuuttotyö on hyvin poikkihallinnollista, verkostollista työtä, jossa myös kansalaisjärjestötoiminta on hyvin aktiivista. Kotouttamisohjelman laatiminen on kuntien vastuulla, kuten myös yleisvastuu kotouttamisen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kuntien velvollisuus on myös varmistaa se, että niiden palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajataustaisille.

Vuonna 2020 Hämeen Ely-keskuksen kautta Päijät-Hämeen kuntiin ohjataan yhteensä 30 kiintiöpakolaista.