Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 2.3.2020. Kokouksen pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslistan liitteineen voi lukea täältä.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöön paneminen

Päätös: Todettiin laillisiksi ja päätettiin panna täytäntöön.

5 Valtuutettujen aloitteet

Päätös: Valmisteluun esityksen mukaisesti.

6 Orimattilan kaupungin tekonurmikentän kokonaisurakka, urakoitsijan valinta

Päätös: Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Erkkiheikkilä Oy (kokonaisurakka 629 500 €, alv 0 %)

7 Takaussitoumuksen vanhentumisajan katkaiseminen/Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

Päätös: Vanhentumisaika päätettiin katkaista esityksen mukaisesti.

8 Lyhytaikainen rahoitus/Orimattilan Vesi Oy

Päätös: Rahoitus päätettiin myöntää esityksen mukaan.

9 Eron pyyntö luottamustoimesta/Alhasto

Päätös: Eron myöntämistä ja uuden jäsenen nimeämistä esitetään valtuustolle.

10 Teollisuustontin edelleen myynti, Orivillen teollisuusalue

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi edelleen myynnin.

11 Orimattilan kaupungin sekä Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan välisen sopimuksen päivittäminen taidekokoelmien hallinnasta ja hoidosta

Päätös: Päivitetty sopimus hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Kuntayhteistyön resurssointi Päijät-Hämeen liittoon

Päätös: Kuntayhteistyön koordinoinnin resurssointi hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020

Päätös: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksyttiin yhteistoimintaelimen esityksen mukaisesti.

14 Tapahtuma-avustushakemukset; Orimattilan seudun urheiluampujat r.y. ja Orimattilan Judoseura r.y.

Päätös: Orimattilan seudun urheiluampujille myönnettiin 2 000 euron tapahtuma-avustus. Orimattilan Judoseuralle myönnettiin 1 500 euron avustus Judo Baltic Sea tapahtuman tilavuokriin. Vuorenmäen koulun tilat vuokrataan kuluvan vuoden judoleiriä varten, mutta vuoden 2021 vuokrausta ei voida vahvistaa Vuorenmäen kouluun suunnitellun toiminnallisten tilojen remontin vuoksi.

15 Valtuustoaloite 18.2.2019, Seuranta- ja asiakasraatiryhmän perustaminen valvomaan hyvinvointiyhtymälle siirrettyjä palveluita

Päätös: Aloitteeseen tehty vastine esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

16 Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 12.3.2020

Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.

17 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

18 Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 Muut asiat

Päätös: Orimattilan Lämpö Oy:n lainaehtojen muutos hyväksyttiin.