Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus päätti 23.3. pitämässään kokouksessa lisätä kaupunginjohtajan toimintavaltuuksia poikkeusolosuhteissa ja häiriötilanteessa.

Nämä toimivaltuudet liittyvät henkilöstöasioiden hoitoon. Valtuudet mahdollistavat sen, että häiriötilanteen aikana kaupunginjohtaja voi käynnistää tilanteen vaatiman yhteistoimintamenettelyn. Yt-menettely voi olla tarpeen, mikäli kaupungin palveluita tai henkilöstöresursseja pitää merkittävällä tavalla järjestellä uudelleen, eikä kaikille ole enää tarjolla töitä.

Kaupunginjohtaja huomioi päätöksenteossa kansalliset ohjeet ja suositukset. Myös alueen kuntien kesken tehdään koordinaatiota, jotta lähikunnissa toimittaisiin samoilla periaatteilla. Toimivallan nojalla tehdyt päätökset valmistellaan aina valmiusjohtoryhmän tai kaupungin johtoryhmän jäsenen toimesta.

– Tällä hetkellä henkilöstöhallinto kerää tietoa tulosalueilta henkilöstötilanteesta. Sen perusteella tehdään johtopäätökset kokonaistilanteesta. Mikäli on tarpeen lähteä tekemään linjauksia lomauttamisen suhteen, asiaa lähdetään käymään yhdessä ammattijärjestöjen kanssa läpi. Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa linjausten tekemiseksi, kaupunginjohtaja Osmo Pieski sanoo.

Mikäli lomautuksiin päädytään, kohdistuvat ne kaupungin palveluihin, jotka on tilapäisesti suljettu tai joiden kysyntä on supistunut. Kaupunki voi myös siirtää henkilöstöä supistuneista toiminnoista niille tehtäväalueille, joissa työmäärä on poikkeuksellisesti lisääntynyt.  

Johdon sijaisketjut on varmistettu

Kokouksessa päätettiin myös viranhaltijajohdon sijaismenettelystä, jotta organisaation toiminta on johdon osalta varmistettu. Tarvittaessa kaupunginjohtaja Osmo Pieskin sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen.

Talous- ja hallintojohtajaa puolestaan sijaistaa hallintopäällikkö Petri Hirvonen. Sivstystoimenjohtaja Timo Ahvon sijaisena toimii opetuspäällikkö Piia Uotinen, jonka estyneenä ollessa tehtävät siirtyvät varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempille.

Teknistä johtajaa Seppo Määttää sijaistaa vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen, jonka estyneenä ollessa tehtävät siirtyvät teknisen toimialan talous- ja hallintopäällikölle Annukka Huisko-Moilaselle.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh. 044 781 3600,